Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TTKien99

Đăng ký: 13-07-2014
Offline Đăng nhập: 11-02-2015 - 21:36
-----

#535699 chứng minh rằng \frac{2m^{4}}{m^{2}-n...

Gửi bởi TTKien99 trong 01-12-2014 - 10:11

cho m, n, \alpha , \beta thỏa mãn:
$mtan^{2}\alpha +ntan^{2}\beta =1$
$mcos^{2}\alpha +nsin^{2}\beta =1$
$msin\beta =ncos\alpha$
 
chứng minh rằng
$\frac{2m^{4}}{m^{2}-n^{2}+1}+\frac{2n^{4}}{m^{2}+n^{2}-1}=m^{2}+n^{2}+1$#518569 Tập hợp: Cho $A$ =$\left \{ a;b;c \right...

Gửi bởi TTKien99 trong 09-08-2014 - 11:12

các tập con của $A : {a} ; {b} ; {c} ; {a;b} ; {b;c} ; {a;b;c}$ và tập rỗng
#516069 $a[f(x)]^{2}+b[f(x)]+c=x$

Gửi bởi TTKien99 trong 28-07-2014 - 17:12

Mình nghĩ bạn nên xét cái delta  cho $f(y)=x$ để xác định a,b,c sau đó xét delta cho $a[f(x)]2+b[f(x)]+c=x$ cũng vô nghiệm :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
#515639 Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau (CM) và lập mệnh đề đảo.

Gửi bởi TTKien99 trong 26-07-2014 - 23:07

a) Dùng quy nạp chứng minh: dễ thấy $n=1$ mệnh đề đúng
giả sử mệnh đề trên là đúng, cần cm nó đúng đến $n+1$
Ta có $1+3+...+(2n-1)+(2n+1) = (n+1)^{2}$
  $VT(n) + (2n+1) = VP(n) + (2n+1)$

=>mệnh đề trên đúng nên mệnh đề ban đầu cũng đúng. 

Mệnh đề phủ định chắc bạn tự làm được  :lol:  :lol:
#512855 Nếu $a.b.c>0$ thì trong 3 số $a; b; c$ có ít nhất một...

Gửi bởi TTKien99 trong 15-07-2014 - 06:36

mình không chắc lập luận có đúng không, nếu có gì sai mong được mn chỉ giáo. :lol:  :lol:  :lol:

Giả sử a.b.c > 0 mà không có số dương nào, khi đó a,b,c đều âm => a.b.c < 0 (vô lí với điều giả sử)
vậy nếu a.b.c>0 thì tồn tại ít nhất 1 số dương.