Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Cetus

Đăng ký: 14-07-2014
Offline Đăng nhập: 20-02-2016 - 12:28
*****

Chủ đề của tôi gửi

Tìm GTLN của $P=(\left | x-y \right |+1)(\left | y-z \right |+...

27-07-2015 - 10:11

Cho các số thực không âm x,y,z thỏa mãn $max\left \{ \left | x-y \right |,\left | y-z \right |,\left | z-x \right | \right \}\leq 2$

và $xy+yz+zx=2$

Tìm GTLN của $P=(\left | x-y \right |+1)(\left | y-z \right |+1)(\left | z-x \right |+1)-\sqrt{x^{2}+y^{2}+z^{2}}$


Tìm GTNN của $P=x^{4}+y^{4}+z^{4}$

27-07-2015 - 10:06

Cho x,y,z là các số dương thỏa mãn: $(x-y)^{2}+(y-z)^{2}+(z-x)^{2}=8$ và $x^{3}+y^{3}+z^{3}=1$

Tìm GTNN của $P=x^{4}+y^{4}+z^{4}$


$(3x-4)\sqrt{3x-2}-4x^{3}+9x^{2}-7x=0$

27-05-2015 - 12:46

Giải pt:

$(3x-4)\sqrt{3x-2}-4x^{3}+9x^{2}-7x=0$


$(2x-11)(\sqrt{3x-8}-\sqrt{x+1})=5$

27-05-2015 - 12:44

Giải Pt sau:

$(2x-11)(\sqrt{3x-8}-\sqrt{x+1})=5$


Giải hệ phương trình

16-04-2015 - 17:10

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} \frac{2}{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^{2}}+\frac{1}{x+\sqrt{y(2x-y)}}=\frac{2}{y+\sqrt{x(2-y)}} & \\ 2(y-4)\sqrt{2x-y-3}-(x-6)\sqrt{x+y+1}=3(y-2) & \end{matrix}\right.$