Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


sheep9

Đăng ký: 14-07-2014
Offline Đăng nhập: 21-10-2017 - 20:54
-----

#668550 Tìm diện tích giới hạn bởi: Đường thẳng $x=-2$, $x=2$; tr...

Gửi bởi sheep9 trong 16-01-2017 - 19:47

Diện tích hình phẳng là:
$S=\int^{2}_{-2} |\dfrac{1}{x(x^3+1)}| \ dx=\int^{-1}_{-2} \dfrac{1}{x(x^3+1)} \ dx-\int^{0}_{-1} \dfrac{1}{x(x^3+1)} \ dx+\int^{2}_{0} \dfrac{1}{x(x^3+1)} \ dx$
Ta sẽ tìm nguyên hàm:
$I=\int \dfrac{1}{x(x^3+1)} \ dx=\int [\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{3(x+1)}-\dfrac{2x-1}{x^2-x+1}] \ dx=\ln |x|-\dfrac{\ln |x+1|}{3}-\ln |x^2-x+1|+C$
Đến đây bạn chỉ cần thay cận vào là tìm được diện tích hình phẳng

nếu đề bỏ đi "trục Ox" thì có ảnh hưởng gì không ạ?


#668481 Tìm diện tích giới hạn bởi: Đường thẳng $x=-2$, $x=2$; tr...

Gửi bởi sheep9 trong 15-01-2017 - 21:47

Tìm diện tích giới hạn bởi: Đường thẳng $x=-2$, $x=2$; trục $Ox$ và $y=\frac{1}{x(1+x^{3})}$
#539304 Giải và biện luận bất phương trình sau: $\frac{(m-1)x+1}...

Gửi bởi sheep9 trong 03-01-2015 - 18:11

Giải và biện luận bất phương trình sau:

$\frac{(m-1)x+1}{m-2}>\frac{(m-1)x-1}{m}$      với $m(m-2)\neq 0$
#527661 a, Với những giá trị nào của $a$ thì: $sina, cosa$ có cùn...

Gửi bởi sheep9 trong 07-10-2014 - 20:22

cái này bạn xem SGK 11 ý.ở đó người ta viết đầy đủ mà :lol:

hihi, nhưng mà mình mới học lớp 10 ạ
#521531 Cho $A(2;1), B(2;-1), C(-2;-3)$ a, Tìm $D$ để $ABCD...

Gửi bởi sheep9 trong 27-08-2014 - 20:09

Cho $A(2;1), B(2;-1), C(-2;-3)$

a, Tìm $D$ để $ABCD$ là hình bình hành.

b, Tìm tọa độ tâm $I$ của hình bình hành.
#521257 Tìm tọa độ chân đường cao vẽ từ $A$ và trực tâm của $\tri...

Gửi bởi sheep9 trong 25-08-2014 - 20:38

Tìm tọa độ chân đường cao vẽ từ $A$ và trực tâm của $\triangle ABC$ trong các trường hợp sau:

a, $A(-5;6), B(-4;-1), C(4;3)$
b,$(5;5), B(4;2), C(-2;1)$#521250 Cho $\Delta ABC$ có $A(2;-3), B(-5;1)$, $C...

Gửi bởi sheep9 trong 25-08-2014 - 20:24

Cho $\Delta ABC$ có $A(2;-3), B(-5;1)$, $C\in Oy$ và trọng tâm $G\in Ox$, tìm tọa độ điểm $C$, $G$
#521245 Chứng minh tam giác dưới đây là tam giác cân: $A(-1;1), B(1;3), C(2;0)...

Gửi bởi sheep9 trong 25-08-2014 - 20:13

Chứng minh tam giác dưới đây là tam giác cân:

$A(-1;1), B(1;3), C(2;0)$
Chứng minh tam giác dưới đây là tam giác vuông:
$A(10;5), B(3;2), C(6;-5)$#520910 Xét tính chẵn, lẻ của hàm số:$a,y=x^{2}+x$

Gửi bởi sheep9 trong 23-08-2014 - 17:53

Xét tính chẵn, lẻ của hàm số:

$a,y=x^{2}+x$

$b,y=f(x)=\sqrt{x^{2}+\left | x \right |}$

$c,y=\frac{x^{3}}{\left | x \right |-1}$
#517115 $\left\{\begin{matrix} 3x-5>0 & & &...

Gửi bởi sheep9 trong 02-08-2014 - 14:31

Giải hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix} 3x-5>0 & & & \\ \frac{2x}{3}+1\leq \frac{23}{3}& & & \\ \end{matrix}\right.$

 

@MOD : chú ý cách đặt tiêu đề
#514170 Bài tập về vectơ

Gửi bởi sheep9 trong 20-07-2014 - 18:52

Cho $\Delta ABC.AM, BN, CP$ là các trung tuyến. $D, E, F$ là trung điểm của $AM, BN$ và $CP$. Chứng tỏ rằng: $3(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})=4(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF})$ với $O$ là một điểm bất kì.
#513230 Chứng minh nếu $\vec{AD}+\vec{BE}+\vec{CF}=\vec{0}...

Gửi bởi sheep9 trong 16-07-2014 - 18:57

Cho $\Delta ABC$. $BC=a, CA=b, AB=c. D, E, F$ lần lượt là chân đường phân giác trong hạ từ $A, B, C$.

a, Tính $\vec{AD}$ theo $\vec{AB},\vec{AC}$.

b, Chứng minh nếu $\vec{AD}+\vec{BE}+\vec{CF}=\vec{0}$ thì $\Delta ABC$ đều.