Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


sheep9

Đăng ký: 14-07-2014
Offline Đăng nhập: 21-10-2017 - 20:54
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm diện tích giới hạn bởi: Đường thẳng $x=-2$, $x=2$; trục $O...

15-01-2017 - 21:47

Tìm diện tích giới hạn bởi: Đường thẳng $x=-2$, $x=2$; trục $Ox$ và $y=\frac{1}{x(1+x^{3})}$


Cho $C: x^{2}+y^{2}-2x+4y-4=0, C': x^{2}+y^...

16-09-2015 - 18:18

Cho $C: x^{2}+y^{2}-2x+4y-4=0, C': x^{2}+y^{2}-4x-4y-8=0$. Tìm phép vị tự biến đường tròn $C'$ thành $C$


Cho $M(1;5)$, đường tròn $C: x^{2}+y^{2}-2x+4y-4=0...

16-09-2015 - 18:13

Cho $M(1;5)$, đường tròn $C: x^{2}+y^{2}-2x+4y-4=0$, đường thẳng $d: x-2y+4=0$.

a, tìm ảnh của $M$, $(C)$, $d$ qua phép đối xứng trục $Ox$.

b, Tìm ảnh của $(C)$ qua phép đối xứng trục $d$.


$sin2x+\sqrt{3}cos2x+(2+\sqrt{3})sinx-cosx=1+\s...

16-09-2015 - 18:00

Giải các phương trình lượng giác sau:

a, $sin2x+\sqrt{3}cos2x+(2+\sqrt{3})sinx-cosx=1+\sqrt{3}$

b, $3tan2x-\frac{3}{cos2x}-2\frac{1-cotx}{1+cotx}+2cos2x=0$

c, $(\sqrt{3}+1)cos^{2}x+(\sqrt{3}-1)sinx.cosx+sinx-cosx-\sqrt{3}=0$


Chứng minh rằng $AM\perp FK$ và $AM=\frac{1}{2...

06-09-2015 - 20:11

Cho tam giác $ABC$. Dựng về phía ngoài của tam giác $ABC$ các hình vuông $ABEF$ và $ACIK$. Gọi $M$ là trung điểm của $BC$. Chứng minh $BK\perp CF$, $BK=CF$. Chứng minh rằng $AM\perp FK$ và $AM=\frac{1}{2}FK$