Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


s2loves2

Đăng ký: 18-07-2014
Offline Đăng nhập: 23-07-2014 - 11:17
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng Minh Tỉ Lệ Thức

18-07-2014 - 16:12

Cho $\frac{a}{2003}=\frac{b}{2004}=\frac{c}{2005}$

Chứng minh rằng:$4(a-b)(b-c)=(c-a)^{2}$

(các bạn giúp mình làm nhanh nha thứ 2 ngày 21 tháng 7 năm 2014 là mình nạp ùi những ai giúp mình thanks nhiều  :lol:   :namtay   :icon12: )


Chứng Minh Tỉ Lệ Thức

18-07-2014 - 15:54

Cho dãy tỉ số bằng nhau:$\frac{a1}{a2}=\frac{a2}{a3}=\frac{a3}{a4}=\frac{a4}{a5}=...=\frac{a2008}{a2009}$ .

 

CMR: Ta có đẳng thức: $\frac{a1}{a2009}=(\frac{a1+a2+a3+...+a2008}{a2+a3+a4+...+a2009})^{2008}$

(các bạn giúp mình làm nhanh nha thứ 2 ngày 21 tháng 7 năm 2014 là mình nạp ùi những ai giúp mình thanks nhiều :lol:  :namtay  :icon12: )