Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


jeremy1997

Đăng ký: 19-07-2014
Offline Đăng nhập: 07-06-2015 - 08:37
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\int_{1}^{2}(x+1)^2e^{\frac...

09-05-2015 - 20:50

Cao thủ nào vào giúp với  :closedeyes:


Trong chủ đề: Tìm max, min: $P=x^3+y^3-(x^2+y^2)$ biết x,y không âm: và...

19-08-2014 - 23:22

Mình mới được chữa nên post lên luôn.

Bài 1: $(xy=(x+y)^2-3$

$t=x+y => xy=t^2-3$

$\sqrt{3}\leqslant t\leqslant 2$

$x^2+Y^2=3-xy = 6-t^2$

$x^3+y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)=-2t^3+9t$

Khi đó $P= -2t^3+t^2+9t-6$

$P'=-6t^2+2t+9$ 

$P' =0$ pt có 2 nghiệm $t=\frac{1-\sqrt{55}}{6}, t= \frac{1+\sqrt{55}}{6}(L)$

=>hs không có cực trị trên -2;3

$t=\sqrt{3}=>p=3\sqrt{3}-3$

$t=2 => p=0$

$=> max, min$

Trong chủ đề: 1.max, min? $P=(x-y)^2+y^2$ biet $x^2+xy+3y^2=5$ và M...

14-08-2014 - 18:45

P=$x^2-2x(y+6)+y^2+12y+36+5y^2-10y+5+4$

P=$x^2-2x(y+6)+(y+6)^2+5(y-1)^2+4$

P=$(x-y-6)^2+5(y-1)^2+4\geq 4$

Dấu "=" xảy ra khi $y=1$ và $x=7$

P/s: Mình nghĩ bài 2 này không có GTLN đâu bạn nhé ^^!

sr để mình sửa lại tittle. viết gộp quá nên chép sai đề bài :)


Trong chủ đề: Tìm GTNN tuỳ theo m $A= \left | x-2y+1 \right | + \le...

07-08-2014 - 19:04

 


Trong chủ đề: $x^{3}-3x^2+mx$ Tìm m để hs có cực đại, cực tiểu và 2...

28-07-2014 - 21:33

đây

máy mình không vào được Vn.answer. yahoo. Bạn đánh ra được không :)). Tks