Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


jeremy1997

Đăng ký: 19-07-2014
Offline Đăng nhập: 07-06-2015 - 08:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\int_{1}^{2}(x+1)^2e^{\frac{x^2-1}...

09-05-2015 - 06:12

$\int_{1}^{2}(x+1)^2e^{\frac{x^2-1}{x}}dx$


tìm hệ số của số thứ 4 $P(x)= (\frac{2}{x^3}-\sqrt...

28-03-2015 - 20:59

tìm hệ của số hạng thứ 4 trong khai triển $P(x)= (\frac{2}{x^3}-\sqrt{x^5})^n$ với x>0. biết tổng các hệ số của số hạng thứ 2 và số hạng thứ 3 bằng hệ số của số hạng cuối cùng


Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều tâm O. hình chiếu của S trên mặt phẳng đ...

28-03-2015 - 20:53

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều tâm O. hình chiếu của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm của đoạn thẳng AO. Biết SO =a, và tam giác SAB là tam giác vuông. Tính thể tích khối chóp và khoảng cách từ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SAC đến mặt phẳng (SOC)


$x^2 + y^2-xy=4$ Tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $P=x^2+y^2$

28-03-2015 - 20:50

Cho hai số thực x,y thỏa mãn: $x^2 + y^2-xy=4$

Tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của $P=x^2+y^2$


Giải bpt: $3^{\sqrt{x^2-2x}}\geqslant (\frac...

25-11-2014 - 13:35

a) $3^{\sqrt{x^2-2x}}\geqslant (\frac{1}{3})^{x-|x-1|}$

b) $log_{3}(log_{\frac{1}{4}}x-log_{2}x+2)<1$