Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Du Con Lap Di

Đăng ký: 22-07-2014
Offline Đăng nhập: 24-07-2014 - 17:24
-----

#515171 Tìm GTNN $p=(x^{3}+y^{3}+z^{3})(\frac...

Gửi bởi Du Con Lap Di trong 24-07-2014 - 17:17

để tìm và kiểm tra dấu bằng  :lol:

nếu áp dụng cauchy-schwazt thì phải như thế này mà phải không bạn 

$\left( {x^3 + y^3 + z^3 } \right)\left( {\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \right) \ge \left( {x + y + z } \right)^2$
#515113 Tìm GTNN $p=(x^{3}+y^{3}+z^{3})(\frac...

Gửi bởi Du Con Lap Di trong 24-07-2014 - 12:47

 Cho các số thực dương x, y, z thoả mãn x+y+z=4  và xy+yz+zx=5. Tìm GTNN

$p=(x^{3}+y^{3}+z^{3})(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z})$