Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


epicwarhd

Đăng ký: 26-07-2014
Offline Đăng nhập: 07-12-2016 - 23:53
-----

Chủ đề của tôi gửi

Dùng tổ hợp chứng minh đẳng thức

04-12-2016 - 10:58

Chứng minh (4n)! $\vdots 2^{3n}\times 3^{n}$( Hình như dùng tổ hợp )


Xếp k chiếc kẹo khác nhau

04-12-2016 - 10:55

Xếp k chiếc kẹo KHÁC NHAU vào n cái hộp, hỏi có bao nhiêu cách xếp 


Xác định tọa độ các đỉnh hình thoi ABCD

28-03-2016 - 22:03

Cho hình thoi ABCD có đường chéo AC thuộc đường thẳng d: x+y-1=0, điểm E(9;4) thuộc đường thẳng chứa cạnh AB, điểm F(-2;-5) thuộc đường thẳng chứa cạnh AD, AC=$2\sqrt{2}$. Xác định tọa độ các đỉnh hình thoi ABCD biết C có hoành độ âm


Tìm tọa bộ B và C trong tâm giác cân ABC

28-03-2016 - 21:58

Cho tam giác ABC cân tại A, đỉnh A(6;6) và đường thẳng đi qua trung điểm cạnh AB và AC có phương trình x+y-4=0. Tìm tọa độ B và C biết E (1,-3) nằm trên đường cao qua C của tam giác đã cho 


Tìm tọa độ điểm A trong hình vuông ABCD

28-03-2016 - 21:52

Cho hình vuông ABCD, gọi M là trung điểm của BC, N trên cạnh CD sao cho CN=2ND. Giả sử M($\frac{11}{2},\frac{1}{2}$) và đường thẳng AN: 2x-y-3=0. Tìm tọa độ điểm A