Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xmenwolverine123

Đăng ký: 26-07-2014
Offline Đăng nhập: 13-12-2014 - 16:18
*****

#524226 Chứng minh tam giác DEF là tam giác đều.

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 13-09-2014 - 15:55

1) Cho tam giác ABC. Vẽ các tam giác đều ABM và ACN ra phía ngoài tam giác ABC. Gọi D,E,F lần lượt là trung điểm của BC,AM,AN. Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác đều.
#519184 Phâm tích các đa thức sau thành nhân tử?

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 12-08-2014 - 20:07


$BT=2x^3+3x^2+2x^2+3x+2x+3= x^2(2x+3)+x(2x+3)+2x+3= (2x+1)(x^2+x+1)$ (Q.E.D)

tại sao từ 2x+3 thành 2x+1 vậy bạn
#519065 Phâm tích các đa thức sau thành nhân tử?

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 11-08-2014 - 23:07

tớ sửa đề được rồi đó bạn coi đề đúng không
#519041 Phâm tích các đa thức sau thành nhân tử?

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 11-08-2014 - 21:33

Phâm tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $a^{5}+a+1$

 

b) (b-c)3+(c-a)3+(a-b)3

 

c) x3+3x2-4

 

d) 2x3+5x2+5x+3
#518867 Tìm x - Hàng đẳng thức đáng nhớ

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 10-08-2014 - 21:06

Cảm ơn nhe! :lol: :namtay
#518370 Tìm x - Hàng đẳng thức đáng nhớ

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 08-08-2014 - 09:36

tìm x biết:

|x+1|+|x-1|=1 + |x^2-1|
#516645 Thực hiện phép tính: $A=(2^9 + 2^7 + 1)(2^23 – 2^21 + 2^19 – 2^17 + 2^1...

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 31-07-2014 - 11:04

A=$2^{32}+(2^{23}+2^{23}-2^{24})+(2^{18}-2^{17}-2^{17})+(2^{9}+2^{9}-2^{10})+1$

A=$2^{32}+1$ (các biểu thức trong dấu ngoặc đều bằng 0)

 

 
#516382 bài tập đại số x,y và hàng đẳng thức

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 29-07-2014 - 20:57

 Cho x>y> và x-y=7;$\frac{x}{y}$=60. Không tính x,y hãy tính:

a)x2-y2

b)x4+y4
#516141 Đố vui ngôn ngữ

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 28-07-2014 - 20:28

Đố: Nhà Thư có 4 người, gồm Xuân, Hạ, Đông. Còn 1 người tên gì? :icon6: :icon6: :icon6:

là Thư
#515886 4x^2+3y^2-4x+30y+78

Gửi bởi xmenwolverine123 trong 27-07-2014 - 22:37

chứng minh nó vô nghiệm