Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xmenwolverine123

Đăng ký: 26-07-2014
Offline Đăng nhập: 13-12-2014 - 16:18
*****

Chủ đề của tôi gửi

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp

25-09-2014 - 15:19

1)

a)$\frac{1}{2}(x^{2}+y^{2})-2x^{2}y^{2}$

b)$2a^{2}b+4ab^{2}-a^{2}c+ac^{2}-4b^{2}c+2bc^{2}-4abc$


Chứng minh tam giác DEF là tam giác đều.

13-09-2014 - 15:55

1) Cho tam giác ABC. Vẽ các tam giác đều ABM và ACN ra phía ngoài tam giác ABC. Gọi D,E,F lần lượt là trung điểm của BC,AM,AN. Chứng minh rằng tam giác DEF là tam giác đều.


chứng minh rằng nếu x,y là các số nguyên và A chia hết cho 13 thì B cũng chia hết cho 13

05-09-2014 - 22:50

Cho các biểu thức

A=15x-23y ;   B=2x+3y

    Chứng minh rằng nếu x,y là các số nguyên và A chia hết cho 13 thì B cũng chia hết cho 13.

    Ngược lại nếu B chia hết cho 13 thì A cũng chia hết cho 13.


Phép nhân và phép chia đa thức tìm các hệ số a,b,c.

05-09-2014 - 22:44

1) Tìm hệ số a,b,c biết rằng

    $3x^{2}(ax^{2}-2bx-3c)=3x^{4}-12x^{3}+27x^{2}$ với mọi x

2) tìm các hệ số m,n,p biết rằng

    $-3x^{k}(mx^{2}+nx+p)=3x^{k+2}-12x^{k+1}+3x^{k}$ với mọi x.

 


Phân tích đa thức thành nhân tử Chứng minh rằng với mọi m là số nguyên.

28-08-2014 - 22:49

Chứng minh rằng với mọi m là số nguyên thì :

   a)$m^{3}-m$ luôn luôn chia hết cho 6

   b)$m^{3}+5m$ và $m^{3}-19m$ cũng luôn chia hết cho 6