Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Cao Hoang Trong

Đăng ký: 01-08-2014
Offline Đăng nhập: 28-12-2014 - 17:36
-----

Chủ đề của tôi gửi

hình học

24-10-2014 - 19:12

đây là  chuyên dề nhóm tớ soạn


Chuyên đề hình hộp,hình tứ diện

27-09-2014 - 08:57

Bạn nào có tài liệu về vấn đề này cho tớ xin

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TOÁN THPT_TẬP THỂ 11A1(2014-2015) TRƯỜNG THPT THỐT NỐT

25-09-2014 - 17:52

tài liệu chuyên đề toán học, do tập thể lớp 11a1 trường THPT Thốt Nốt sưu tầm,và biên soạn,mỗi chuyên đề sẽ được up lên mỗi tuần, chuyên đề dù biên soạn nhưng không tránh sai sót, mong đọc giả góp ý nhiều thêm cũng như chia sẻ tài liệu có liêu quan để tập thể 11a1(2014-2015) soạn chuyên đề ngày một hoàn thiện,đa dạng và phong phú hơn. Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung chuyên đề:

HỌC KÌ 1

1.      Tuần 1, Đại số tổ hợp: Số phần tử của tập hợp hữu hạn. Hai quy tắc đếm cơ bản. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, tổ hợp lặp. Nhị thức Newton.

 

2.      Tuần 2, Đại số tổ hợp : Các phương pháp tìm số phần tử của tập hợp hữu hạn. Ứng dụng của phép đếm số phần tử của tập hợp hữu hạn vào bài toán tổ hợp.

 

3.      Tuần 3, Xác suất: Biến cố, xác suất của biến cố. Xác suất có điều kiện và các công thức xác suất. Biến ngẫu nhiên có phân bố rời rạc, nhị thức, biến ngẫu nhiên liên tục

 

4.      Tuần 4: Phép dời hình và phép đồng dạng: Hợp thành và đảo ngược của phép biến hình, Phép dời hình thuận và nghịch,

 

5.      Tuần 5: Phép dời hình và phép đồng dạng: Dạng chính tắc của phép dời hình, phép đồng dạng. Ứng dụng của phép biến hình vào giải toán hình học.

 

6.      Tuần 6, Phép nghịch đảo trong mặt phẳng: Phép nghịch đảo trong mặt phẳng. Ứng dụng của phép nghịch đảo trong mặt phẳng.

 

7.      Tuần 7, Hình tứ diện, hình hộp: Một số bài toán về quan hệ song song trong không gian. Tứ diện vuông và các tính chất. Tứ diện trực tâm và các tính chất.

 

8.      Tuần 8, Hình tứ diện, hình hộp: Tứ diện đều và gần đều và các tính chất. Các loại hình hộp. Tứ diện nội tiếp hình hộp. Một số bài toán tổng hợp về tứ diện và hình hộp.

 

 

 

HỌC KÌ 2

1.      Tuần 1, Dãy số và Dãy số và giới hạn của dãy: Phương pháp tìm số hạng tổng quát của một số dạng dãy số. Định nghĩa và tính chất dãy số Phi-bo-na-xi và một số dạng toán liên quan.

 

2.      Tuần 2, Dãy số và Dãy số và giới hạn của dãy: Các bài toán chọn lọc về dãy số nguyên. Luyện tập về các phương pháp khảo sát sự hội tụ và tìm giới hạn của một dãy số.

 

3.      Tuần 3, Đạo hàm và ứng dụng: Đạo hàm, các công thức tính đạo hàm. Ứng dụng của đạo hàm xét tính đơn điệu hàm số.

 

4.      Tuần 4, Đạo hàm và ứng dụng: Ứng dụng của đạo hàm tìm cực trị hàm số. Ứng dụng của đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

 

 

5.      Tuần 5, Đa thức: Định lí Viet (thuận, đảo) và một số kết quả đơn giản liên quan đến nghiệm của một đa thức. Công thức nội suy La-gran-ge. Phép chia đa thức. Định lí Bơ-du. Thuật toán Ơ-clit tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức.

 

6.      Tuần 6, Đa thức: Đa thức nguyên tố cùng nhau: Định nghĩa và một số tính chất đơn giản. Đa thức khả qui và bất khả qui. Đa thức đối xứng.

 

 

7.      Tuần 7, Đa thức:  Đa thức Trê-bư-sep. Đa thức với hệ số phức. Định lí Đa-lăm-be. Ứng dụng của số phức trong lí thuyết đa thức với hệ số thực.

 

8.      Tuần 8, Số phức: Số phức, các phép toán về số phức. Căn bậc hai của số phức. Giải phương trình bậc hai trên tập số phức. Dạng lượng giác của số phức. Căn bậc n của số phức. Một số bài tập liên quan ứng dụng của số phức.


TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TOÁN THPT_TẬP THỂ 11A1 TRƯỜNG THPT THỐT NỐT

25-09-2014 - 16:41

tài liệu chuyên đề toán học, do tập thể lớp 11a1 trường THPT Thốt Nốt sưu tầm,và biên soạn,mỗi chuyên đề sẽ được up lên mỗi tuần, chuyên đề dù biên soạn nhưng không tránh sai sót, mong đọc giả góp ý nhiều thêm cũng như chia sẻ tài liệu có liêu quan để tập thể 11a1(2014-2015) soạn chuyên đề ngày một hoàn thiện,đa dạng và phong phú hơn. Xin chân thành cảm ơn!.

Nội dung tìm hiểu:

HỌC KÌ 1

1.      Tuần 1, Đại số tổ hợp: Số phần tử của tập hợp hữu hạn. Hai quy tắc đếm cơ bản. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, tổ hợp lặp. Nhị thức Newton.

 

2.      Tuần 2, Đại số tổ hợp : Các phương pháp tìm số phần tử của tập hợp hữu hạn. Ứng dụng của phép đếm số phần tử của tập hợp hữu hạn vào bài toán tổ hợp.

 

3.      Tuần 3, Xác suất: Biến cố, xác suất của biến cố. Xác suất có điều kiện và các công thức xác suất. Biến ngẫu nhiên có phân bố rời rạc, nhị thức, biến ngẫu nhiên liên tục

 

4.      Tuần 4: Phép dời hình và phép đồng dạng: Hợp thành và đảo ngược của phép biến hình, Phép dời hình thuận và nghịch,

 

5.      Tuần 5: Phép dời hình và phép đồng dạng: Dạng chính tắc của phép dời hình, phép đồng dạng. Ứng dụng của phép biến hình vào giải toán hình học.

 

6.      Tuần 6, Phép nghịch đảo trong mặt phẳng: Phép nghịch đảo trong mặt phẳng. Ứng dụng của phép nghịch đảo trong mặt phẳng.

 

7.      Tuần 7, Hình tứ diện, hình hộp: Một số bài toán về quan hệ song song trong không gian. Tứ diện vuông và các tính chất. Tứ diện trực tâm và các tính chất.

 

8.      Tuần 8, Hình tứ diện, hình hộp: Tứ diện đều và gần đều và các tính chất. Các loại hình hộp. Tứ diện nội tiếp hình hộp. Một số bài toán tổng hợp về tứ diện và hình hộp.

 

 

 

HỌC KÌ 2

1.      Tuần 1, Dãy số và Dãy số và giới hạn của dãy: Phương pháp tìm số hạng tổng quát của một số dạng dãy số. Định nghĩa và tính chất dãy số Phi-bo-na-xi và một số dạng toán liên quan.

 

2.      Tuần 2, Dãy số và Dãy số và giới hạn của dãy: Các bài toán chọn lọc về dãy số nguyên. Luyện tập về các phương pháp khảo sát sự hội tụ và tìm giới hạn của một dãy số.

 

3.      Tuần 3, Đạo hàm và ứng dụng: Đạo hàm, các công thức tính đạo hàm. Ứng dụng của đạo hàm xét tính đơn điệu hàm số.

 

4.      Tuần 4, Đạo hàm và ứng dụng: Ứng dụng của đạo hàm tìm cực trị hàm số. Ứng dụng của đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

 

 

5.      Tuần 5, Đa thức: Định lí Viet (thuận, đảo) và một số kết quả đơn giản liên quan đến nghiệm của một đa thức. Công thức nội suy La-gran-ge. Phép chia đa thức. Định lí Bơ-du. Thuật toán Ơ-clit tìm ước chung lớn nhất của hai đa thức.

 

6.      Tuần 6, Đa thức: Đa thức nguyên tố cùng nhau: Định nghĩa và một số tính chất đơn giản. Đa thức khả qui và bất khả qui. Đa thức đối xứng.

 

 

7.      Tuần 7, Đa thức:  Đa thức Trê-bư-sep. Đa thức với hệ số phức. Định lí Đa-lăm-be. Ứng dụng của số phức trong lí thuyết đa thức với hệ số thực.

 

8.      Tuần 8, Số phức: Số phức, các phép toán về số phức. Căn bậc hai của số phức. Giải phương trình bậc hai trên tập số phức. Dạng lượng giác của số phức. Căn bậc n của số phức. Một số bài tập liên quan ứng dụng của số phức.


Ebook miễn phí THPT

08-08-2014 - 17:27

<p>Ai c&oacute; ebook hay cho em xin ạ hay trang web học tập hay th&igrave; giới thiệu cho em.Thanks nhiều. Một số trang hay m&agrave; t&igrave;m được chia sẽ mọi người: chuyendeonthi, chukienthuc, vnmath, violet,...</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>