Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


terikodinh

Đăng ký: 05-08-2014
Offline Đăng nhập: 14-05-2016 - 22:21
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [toán tổng dãy số] tính $\frac{3}{1^{2...

27-10-2014 - 19:13

xét dạng tổng quát: $\frac{2a+1}{a^{2}(a+1)^{2}}=\frac{a^{2}+2a+1-a^{2}}{a^{2}(a+1)^{2}}=\frac{(a+1)^{2}-a^{2}}{a^{2}(a+1)^{2} }=\frac{1}{a^{2}}-\frac{1}{(a+1)^{2}}$ 
áp dụng vào bài ta có:
$P=\frac{3}{1^{2}2^{2}}+\frac{5}{2^{2}3^{2}}+...+\frac{19}{9^{2}10^{2}}$
$P=\frac{1}{1^{2}}-\frac{1}{2^{2}}+\frac{1}{2^{2}}-\frac{1}{3^{2}}+...+\frac{1}{9^{2}}-\frac{1}{10^{2}}$
$P=1-\frac{1}{10}=\frac{9}{10}$

Trong chủ đề: tìm các số hữu tỉ a,b sao cho đa thức $x^{4}+ax^{3...

25-10-2014 - 20:10

ở chỗ $b=(a^{3}+6a)-\sqrt{2}(-3a^{2}-\sqrt{2})$ đó


Trong chủ đề: tìm các số hữu tỉ a,b sao cho đa thức $x^{4}+ax^{3...

25-10-2014 - 20:00

Bạn biến đổi nhầm

ta có: $a^{3}+6a-b=\sqrt{2}(3a^{2}+1)$

$\Leftrightarrow \sqrt{2}=\frac{a^{3}+6a-b}{3a^{2}+1}$
VT là số vô tỉ, VP là số hữu tỉ nên ko có giá trị nào của x thỏa mãn đề bài

Trong chủ đề: tìm các số hữu tỉ a,b sao cho đa thức $x^{4}+ax^{3...

25-10-2014 - 19:13

đề đúng rồi đó bạn  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:


Trong chủ đề: TÌm GTLN của $\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}+...

13-10-2014 - 21:15

1.áp dụng bất đẳng thức bunhiacopxki:
 $P=(\sqrt{a+b}+\sqrt{b+c}\sqrt{a+c})^{2}\leq 3(a+b+b+c+c+a)= 6$
\Rightarrow $P\leq \sqrt{6}$
dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a=b=c=1/3