Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


terikodinh

Đăng ký: 05-08-2014
Offline Đăng nhập: 14-05-2016 - 22:21
-----

Chủ đề của tôi gửi

tìm các số hữu tỉ a,b sao cho đa thức $x^{4}+ax^{3}+bx^{...

23-10-2014 - 22:20

1.Tìm các số hữu tỉ a,b  sao cho đa thức $x^{4}+ax^{3}+bx^{2}+6x+2$ có nghiệm là $\sqrt{3}+1$

2.tìm số thực x sao cho $a=x+\sqrt{2}$ và $b=x^{3}+\sqrt{2}$ là 2 số hữu tỉ?


chứng minh rằng $\sqrt{(m+1)(m+2)(m+3)(m+4)}$ là số vô tỉ với...

23-10-2014 - 22:11

chứng minh rằng $\sqrt{(m+1)(m+2)(m+3)(m+4)}$ là số vô tỉ với mọi số tự nhiên m


chứng minh rằng:$abc\vdots 3$

02-10-2014 - 20:52

cho 3 số nguyên a,b,c thỏa mãn:$a^{3}+b^{3}+c^{3}\vdots 9$ 
chứng minh rằng:$abc\vdots 3$

tìm số nguyên tố p sao cho $p^{3}-4p+9$ là số chính phương

02-10-2014 - 20:46

tìm số nguyên tố p sao cho 
$p^{3}-4p+9$ là số chính phương

tìm x, y biết $x^{2}+xy+y^{2}=3(x+y-1)$

25-09-2014 - 23:12

tìm x, y biết $x^{2}+xy+y^{2}=3(x+y-1)$