Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


CandyPanda

Đăng ký: 10-08-2014
Offline Đăng nhập: 12-01-2017 - 22:21
*****

Chủ đề của tôi gửi

Giải phương trình $x^{3}-7=y^{2}$

25-12-2014 - 19:08

Giải phương trình nghiệm nguyên $x^{3}-7=y^{2}$

Tổng quát thay -7 bằng k bất kì được không ?


CMR: MA $\sin BMC$ + MB $\sin CMA$ + MC $\sin A...

27-11-2014 - 20:03

Tam giác ABC nhọn. Điểm M bất kì nằm trong tam giác.

Chứng minh rằng: MA $\sin BMC$ + MB $\sin CMA$ + MC $\sin AMB$ $\geq$ $\frac{AB+BC+CA}{2}$