Đến nội dung


tronghoang23

Đăng ký: 17-08-2014
Offline Đăng nhập: 11-01-2017 - 17:17
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đố vui tình huống

01-01-2017 - 14:03

cm: 3:4=2

nói lái:
3:4=ba chia bốn = bốn chia ba= tứ chia tam = tám chia tư = 8:4=2

=>đpcm :v


Trong chủ đề: Dạng toán: tìm quy luật dãy số

20-11-2016 - 09:21

Tìm quy luật dãy số sau:

$51;26;40;16;37;58;89;145;42$


Trong chủ đề: Chứng minh rằng: Nếu $ab$ là một số chính phương thì $b...

06-08-2016 - 16:20

Bài 1: Cho $m,a,b$ là những số tự nhiên khác 0 thỏa mãn $m^2<a<b.$ Chứng minh rằng: Nếu $ab$ là một số chính phương thì $b>(m+1)^2.$

câu 1 nè:
Vì $a;b$ là một số chính phương nên ta có thể gọi $x^2=a$ và $y^2=b$ $(x;y\in N)$

Từ giả thiết => $m<x<y => m+1<y$ (vì $m;x;y \in N$)

$=> (m+1)^2<y^2 $

 


Trong chủ đề: Tìm min, max:

24-07-2016 - 08:47

bạn làm như vậy thì dấu bằng không thể xảy ra được

Mình có ghi là chú ý điều kiện đó bạn.

a) dễ nhận thấy $A min$ khi $x$ $min$ => $A min=8$ tại $x=1$

b) Để $B max$ thì $|x-2|$ phải đạt $min$. vì $x\leq -3 => |x-2| \geq 5$ . vậy $B max=-26$ tại $x=-3$

Nếu bạn có thể trình bày hay hơn thì tốt nhất là trình bày lại, mình trình bày không giỏi :D 


Trong chủ đề: Tìm min, max:

23-07-2016 - 09:53

Tìm min, max:

a)A=$x^{2}+6x+1$ với $x\geq 1$

b)B=$-x^{2}+4x-5$ với $x\leq-3$

a) $A=x^{2}+6x+1$

      $A=(x+3)^{2}-8$

b) $B=-x^{2}+4x-5$

    $B=-(x^{2}-4x+4)-1$        

    $B=-(x-2)^{2}-1$

Mình chỉ làm đến đó thôi, phần sau tự làm, chú ý điều kiện. mà bạn có nhiều bài dễ dễ như thế này thì đăng lần cỡ 10 bài đi, chứ post lẻ lẻ giống spam