Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


tronghoang23

Đăng ký: 17-08-2014
Offline Đăng nhập: 11-01-2017 - 17:17
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đố vui tình huống

01-01-2017 - 14:03

cm: 3:4=2

nói lái:
3:4=ba chia bốn = bốn chia ba= tứ chia tam = tám chia tư = 8:4=2

=>đpcm :v


Trong chủ đề: Dạng toán: tìm quy luật dãy số

20-11-2016 - 09:21

Tìm quy luật dãy số sau:

$51;26;40;16;37;58;89;145;42$


Trong chủ đề: Chứng minh rằng: Nếu $ab$ là một số chính phương thì $b...

06-08-2016 - 16:20

Bài 1: Cho $m,a,b$ là những số tự nhiên khác 0 thỏa mãn $m^2<a<b.$ Chứng minh rằng: Nếu $ab$ là một số chính phương thì $b>(m+1)^2.$

câu 1 nè:
Vì $a;b$ là một số chính phương nên ta có thể gọi $x^2=a$ và $y^2=b$ $(x;y\in N)$

Từ giả thiết => $m<x<y => m+1<y$ (vì $m;x;y \in N$)

$=> (m+1)^2<y^2 $

 


Trong chủ đề: Tìm min, max:

24-07-2016 - 08:47

bạn làm như vậy thì dấu bằng không thể xảy ra được

Mình có ghi là chú ý điều kiện đó bạn.

a) dễ nhận thấy $A min$ khi $x$ $min$ => $A min=8$ tại $x=1$

b) Để $B max$ thì $|x-2|$ phải đạt $min$. vì $x\leq -3 => |x-2| \geq 5$ . vậy $B max=-26$ tại $x=-3$

Nếu bạn có thể trình bày hay hơn thì tốt nhất là trình bày lại, mình trình bày không giỏi :D 


Trong chủ đề: Tìm min, max:

23-07-2016 - 09:53

Tìm min, max:

a)A=$x^{2}+6x+1$ với $x\geq 1$

b)B=$-x^{2}+4x-5$ với $x\leq-3$

a) $A=x^{2}+6x+1$

      $A=(x+3)^{2}-8$

b) $B=-x^{2}+4x-5$

    $B=-(x^{2}-4x+4)-1$        

    $B=-(x-2)^{2}-1$

Mình chỉ làm đến đó thôi, phần sau tự làm, chú ý điều kiện. mà bạn có nhiều bài dễ dễ như thế này thì đăng lần cỡ 10 bài đi, chứ post lẻ lẻ giống spam