Đến nội dung


Thông báo

Thời gian vừa qua do diễn đàn gặp một số vấn đề về kĩ thuật nên thỉnh thoảng không truy cập được, mong các bạn thông cảm. Hiện nay vấn đề này đã được giải quyết triệt để. Nếu các bạn gặp lỗi trong lúc sử dụng diễn đàn, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị.


terencetao25

Đăng ký: 21-08-2014
Offline Đăng nhập: 23-02-2018 - 11:01
**---

Chủ đề của tôi gửi

các bạn cho mình ý tưởng bài này nha.

13-02-2015 - 17:53

Có 2 hộp chứa sỏi : một hộp chứa $2^{100}$ viên, một hộp chứa $3^{100}$ viên . Hai người lần lượt thực hiện các bước đi như sau:mỗi bước lấy đồng thời k viên từ một hộp và m viên ở hộp kia sao cho $\left | k^{2}-m^{2} \right |$$< 1000$.Người chơi lấy phải viên sỏi cuối cùng sẽ là người thua ( giả thiết rằng số sỏi ơ mỗi bước đi phải là số nguyên dương.Hỏi người chơi trước hay người chơi sau có chiến thuật để thắng?

 

 

 

 


$2.\left ( a+1 \right ).\left (b+1 \right ).\left ( c+1...

13-09-2014 - 20:22

1. Cho $a,b,c>0$ CMR: $\frac{a^{2}}{b^{2}+c^{2}}+\frac{b^{2}}{c^{2}+a^{2}}+\frac{c^{2}}{a^{2}+b^{2}}$$\geq \frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}$

2.Cho $a^{2}+b^{2}+c^{2}=1$.CMR:$2.\left ( a+1 \right ).\left (b+1 \right ).\left ( c+1 \right )\geq abc$


Có bao nhiêu nghiệm tự nhiên của pt :a) x+2y+3z=2014

10-09-2014 - 12:20

 Có bao nhiêu nghiệm tự nhiên của pt :a) x+2y+3z=2014

                                                               b) x+y+z=n(x$\geq y\geq z$)


Có bao nhiêu cách xếp 7 nam ,4 nữ thành vòng tròn sao cho ko có 2 nữ nào cạnh nhau

03-09-2014 - 10:28

Có bao nhiêu cách xếp 7 nam ,4 nữ thành vòng tròn sao cho ko có 2 nữ nào cạnh nhau


Tìm số nghiệm tự nhiên của pt: x+y+z+t=2014 ($x\geq 1,y\geq 10,z\ge...

03-09-2014 - 09:32

Tìm số nghiệm tự nhiên của pt: x+y+z+t=2014 ($x\geq 1,y\geq 10,z\geq 100,t\geq 100$)