Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MaiAn2604

Đăng ký: 23-08-2014
Offline Đăng nhập: 05-12-2014 - 17:37
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tản mạn BĐT

09-09-2014 - 23:00

Ta có $2=a+\frac{2*b}{2}+\frac{3*c}{3}+\frac{6*36abc}{6}\geq 12\sqrt[12]{\frac{36^6*a^7*b^8*c^9}{2^2*3^3*6^6}}=12\sqrt[12]{432*P}\Leftrightarrow P\leq \frac{1}{11^{12}*432}$

Dấu bằng xảy ra khi $a=\frac{1}{6},b=\frac{1}{3},c=\frac{1}{2}$

cho mình hỏi cái đầu tiên bạn suy ra ntn vậy. dấu $\geq$ đầu tiên ấy


Trong chủ đề: Tản mạn BĐT

09-09-2014 - 22:54

Ta có $2=a+\frac{2*b}{2}+\frac{3*c}{3}+\frac{6*36abc}{6}\geq 12\sqrt[12]{\frac{36^6*a^7*b^8*c^9}{2^2*3^3*6^6}}=12\sqrt[12]{432*P}
 

cho mình hỏi tại sao bạn lại suy ra chỗ này. 


Trong chủ đề: Tìm a để $y=-2x+a\sqrt{x^{2}+1}$ có cự...

09-09-2014 - 22:52

Câu b/ TXĐ: D=R

$y'=-2+\frac{ax}{\sqrt{x^2+1}}$

$y''=\frac{a}{(\sqrt{x^2+1})^3}$

Để hàm số có cực tiểu thì điều kiện cần là $y'=0$ có nghiệm

$\Leftrightarrow 2\sqrt{x^2+1}=ax$ có nghiệm

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} ax >0\\ x^2(a^2-4)=4 \end{matrix}\right.$ có nghiệm

+Nếu $a=\pm 2$ thì pt vô nghiệm

+Nếu $-2< a < 2$ thì ta đc: $x^2=\frac{4}{a^2-4}<0 $ vô lý

+Nếu $a<-2$ thì $x=-\sqrt{\frac{4}{a^2-4}} (do \:\:\:ax >0)$

Ta có: $y''(x_o)<0$ nên $x_o$ là cực đại (không thỏa)

+Nếu $a>2$ thì $x_o=\sqrt{\frac{4}{a^2-4}} (do \:\:ax>0)$

Mà $y''(x_o) >0$ nên $x_o$ là cực tiểu (thỏa ycbt)

Vậy $a>2$ thỏa ycbt

mình cảm ơn bạn xem có giúp mình được bài a không nhé


Trong chủ đề: Cho pt: P($x$)=$x^{5}-5x^{4}+15x^...

09-09-2014 - 22:40

với $f(x)=x^5-5x^4+15x^3-x^2+3x-7$ thì $f'(x)=5x^4-20x^3+45x^2-2x+3=5(x^2-2x)^2+24x^2+(x-1)^2+2>0$

do đó pt có $1$ nghiệm duy nhất

 

NTP

mình cảm ơn 


Trong chủ đề: tìm Min của $y= \sqrt{x^{2}+x+1}+\sqrt{x^{2}-x+1}$

08-09-2014 - 23:08

có ai có thể giải bài 1a theo hàm số không vậy