Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


MaiAn2604

Đăng ký: 23-08-2014
Offline Đăng nhập: 05-12-2014 - 17:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\sqrt{4x+6} - \sqrt[3]{x^{3}+7x^{2}+...

21-10-2014 - 22:29

1) $\sqrt{4x+6} - \sqrt[3]{x^{3}+7x^{2}+12x+6}\geq x^{2}-2$

2) $\sqrt{x^{5}+x^{3}+x}\leq \sqrt{(x^{2}+1)^{3}}-\sqrt{x^{2}(x^{2}-x+1)}$

3) $\sqrt[3]{12-x}+\sqrt[3]{14+x}\geq 2$


Cho pt: P($x$)=$x^{5}-5x^{4}+15x^{3}-x^...

08-09-2014 - 23:56

a) cho các số thực a,b,c,d,e. CMR nếu pt:$ax^{2}+(b+c)x+d+e=0$ có nghiệm thực lớn hơn bằng 1 thì pt: $ax^{4}+bx^{3}+cx^{2}+dx+e=0$ có nghiệm

b) Cho pt: P($x$)=$x^{5}-5x^{4}+15x^{3}-x^{2}+3x-7=0$. CMR pt có nghiệm 1 thực duy nhất


Tìm a để $y=-2x+a\sqrt{x^{2}+1}$ có cực tiểu

08-09-2014 - 23:11

 a) tìm cực trị hàm số: $y=\sqrt{x^{2}+x+1 }+\sqrt{x^{2}-x+1}$

b) Tìm a để $y=-2x+a\sqrt{x^{2}+1}$ có cực tiểu