Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Hero26

Đăng ký: 09-09-2014
Offline Đăng nhập: 10-09-2014 - 21:00
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải pt: $\sqrt{3x-8}-\sqrt{x+1}=...

09-09-2014 - 22:17

CM: $\dfrac{9}{5\sqrt{3x-8}+3x-4}+\dfrac{1}{5\sqrt{x+1} +x+7}+4>0$
Ta có:
$3x-4\geq 0,\forall x\geq \frac{8}{3}$ và $x+7\geq 0,\forall x\geq \frac{8}{3}$
Do đó: $\dfrac{9}{5\sqrt{3x-8}+3x-4}+\dfrac{1}{5\sqrt{x+1} +x+7}+4>0,\forall x\geq \frac{8}{3}$
Vì giá trị dưới căn luôn dương rồi.
P/S: Mình gõ sai chổ $-(x+7)$ nên sửa là $+(x+7)$ rồi


Kia phải là -4 chứ đâu phải 4. Bạn chuyển vế sai rồi. Nên phần chứng minh kia không đúng

Trong chủ đề: Giải pt: $\sqrt{3x-8}-\sqrt{x+1}=...

09-09-2014 - 22:11

Tại sao kia lại là 4? Chuyển vế sang thì phải là -4 mới đúng chứ bạn?