Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trameo

Đăng ký: 17-09-2014
Offline Đăng nhập: 13-10-2015 - 21:15
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải hệ phương trình $\left\{\begin{matrix} x+y^...

25-03-2015 - 20:54

Giải hpt: Biết x, y, z là các số thực.

$\left\{\begin{matrix} x + y^{2}+z^{3}=14 \\ (\frac{1}{2x}+\frac{1}{3y}+\frac{1}{6z})(\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{6})=1 \end{matrix}\right.$

 


Cho abc=1 và $a^{3}> 36. Chứng minh rằng: \frac{a^{2...

30-10-2014 - 20:03

Cho abc=1 và $a^{3}> 36. Chứng minh rằng: \frac{a^{2}}{3}+b^{2}+c^{2}> ab+bc+ca$


Tìm giá trị nhỏ nhất của P=$x+y+z+\frac{1}{x+y+z}$

27-10-2014 - 21:28

Cho các số x, y, z không âm và không đông thời bằng 0 thỏa mãn: $\frac{1}{x+1}+\frac{1}{y+2}+\frac{1}{z+3}\leq 1$

Tìm giá trị nhỏ nhất của P=$x+y+z+\frac{1}{x+y+z}$


Chứng minh rằng: Nếu MF vuông góc với DQ thì AM=BC.

26-10-2014 - 19:40

Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi F là trung điểm của AB. Lấy điểm M trên đường phân giác trong của góc C. Dựng MQ vuông góc với BC tại Q. Chứng minh rằng: Nếu MF vuông góc với DQ thì AM=BC.


Cho 3 số hữu tỉ x, y, z thỏa mãn $\frac{1}{x}+\frac...

25-10-2014 - 19:08

Cho 3 số hữu tỉ x, y, z thỏa mãn $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{z}$

Chứng minh rằng: $\sqrt{x^{2}+y^{2}+z^{2}}$ là số hữu tỉ