Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Huy Thong

Đăng ký: 17-09-2014
Offline Đăng nhập: 25-10-2017 - 20:01
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính khả năng cô giáo bị K-vú

23-10-2017 - 19:34

Cho biết tỉ lệ K-vú đối với phụ nữ trên $50$ tuổi là $0,3\%$, những người này nếu có mẹ hay chị em ruột bị K-vú thì khả năng bị bệnh là $1\%$, nếu một vú có khối u thì khả năng bị K-vú là $30\%$. $MMG$ là xét nghiệm chẩn đoán K-vú có độ nhạy là $90\%$, độ chuyên là $80\%$.

Một cô giáo $54$ tuổi lo ngại về ung thư vú, đến phòng khám. Lúc khám bệnh cho cô giáo thì có một khối u sờ được. Bác sĩ đã cho cô làm xét nghiệm $MMG$ và kết quả trả về là dương tính. Tính khả năng cô giáo bị K-vú.

 

Độ nhạy là khả năng xét nghiệm báo dương tính đối với người bị bệnh $P(T^+|B)$

Độ chuyên là khả năng xét nghiệm báo âm tính đối với người không bị bệnh. $P(T^−|\bar{B})$

 


Tính xác suất để người đó bị bệnh B

23-10-2017 - 19:27

Tỉ lệ bệnh $B$ trong dân số $D$ là $20\%$, để chuẩn đoán bệnh $B$ bác sĩ thường chỉ định hai xét nghiệm 

$1.$ $T_1$ $($độ nhạy $= 90\%)$ và $T_2$ $($độ chuyên $= 95\%)$

$2.$ $T_2$ $($độ nhạy $= 99\%)$ và $T_2$ $($độ chuyên $= 90\%)$

Anh $M$ trong $D$ đến khám bệnh, bác sĩ cho anh M làm $T_1$ có kết quả âm tính, làm tiếp $T_2$ thì dương tính. Xác suất anh $M$ bị bệnh $B$ là bao nhiêu?

 

Độ nhạy là khả năng xét nghiệm báo dương tính đối với người bị bệnh $P(T^+|B)$

Độ chuyên là khả năng xét nghiệm báo âm tính đối với người không bị bệnh. $P(T^-|\bar{B})$


$\sum \frac{1+bc}{ka^2+bc} \geq \frac...

09-07-2015 - 16:54

Tìm hằng số thực $k$ tốt nhất cho bất đẳng thức sau $$\frac{1+bc}{ka^2+bc} + \frac{1+ca}{kb^2+ca} + \frac{1+ab}{kc^2+ab} \geq \frac{12}{k+1}$$ với $a,b,c$ là các số thực không âm thỏa mãn $ab+bc+ca=1.$


Tìm $k$ nhỏ nhất

26-06-2015 - 19:56

Tìm số nguyên dương $k$ nhỏ nhất sao cho mọi tập hợp $k$ phần tử của tập $\left \{ 1,2,...,50 \right \}$ đều chứa hai phần tử $a,b$ phân biệt sao cho $ab$ chia hết cho $a+b$.


Không thể chia thành hai tập hợp con không giao nhau.

25-06-2015 - 17:10

Cho $p$ là số nguyên tố có dạng $4k+3$. Chứng minh rằng tập hợp gồm $p-1$ số nguyên dương liên tiếp không thể chia thành hai tập hợp con không giao nhau sao cho tích các phần tử ở mỗi tập là bằng nhau.