Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


halloffame

Đăng ký: 21-09-2014
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 12:00
****-

Chủ đề của tôi gửi

VN TST 2019

03-04-2019 - 14:59

Mình đăng trước ảnh đề thi, Latex sẽ gõ sau.


$f(x+y) \geq f(x)+yf(f(x))$

09-01-2018 - 14:14

Chứng minh rằng không tồn tại hàm $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ thoả mãn:

i) $f(0)>0$ ;

ii) $f(x+y) \geq f(x)+yf(f(x)), \forall x,y \in \mathbb{R}.$


$y \sin x= \ln (x^3-2y^4)$

18-11-2017 - 08:35

Tìm tập xác định và đạo hàm của hàm số $y=f(x)$ thoả mãn phương trình $y \sin x= \ln (x^3-2y^4).$


$\cos 2x-\sin x= \sin ^22x \cos x$

08-10-2017 - 06:05

Giải phương trình lượng giác $\cos 2x-\sin x= \sin ^22x \cos x.$


$X,Y,M,T$ đồng viên

21-02-2017 - 19:11

Cho tam giác $ABC$ nhọn không cân nội tiếp $(O),$ ngoại tiếp $(I)$ có đường tròn A-mixtilinear trong tiếp xúc $(O)$ ở $T.M,N,P$ thuộc cung nhỏ $BC,CA,AB$ sao cho tam giác $MNP$ ngoại tiếp $(I)$ và $MN,MP$ cắt $BC$ ở $X,Y.$ Chứng minh $X,Y,M,T$ đồng viên.