Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kang Yumy

Đăng ký: 28-09-2014
Offline Đăng nhập: 11-08-2015 - 20:05
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm x, y, z thuộc N* biết xyz = xy + yz + zx.

25-01-2015 - 13:45

Bài 1: a) Tìm số abc với (b khác c) biết abc và (a+b+c) chia hết cho 7. <abc gạch trên đầu chứ ko phải là a.b.c đầu>

b) Cho a,b là các chữ số khác 0. Chứng minh M= ab + ba là hợp số <ab và ba đều gạch trên đầu nhé>


Trong chủ đề: Tìm x, y, z thuộc N* biết xyz = xy + yz + zx.

18-01-2015 - 20:30

Bài 1: a) Tìm p nguyên tố để 2p+1 và 10p+1 cũng là số nguyên tố?

b) Tìm x nguyên dương để 4x - 7 chia hết cho x+2

c) Cho các số p= bc + a, q= ab + c, k= ca + b (a,b,c thuộc N*) là các số nguyên tố. Chứng minh rằng 3 số p,q,k có ít nhất 2 số bằng nhau.

 

Bài 2: 

a) Tìm 1 số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 5, cho 7, cho 9 có số dư theo thứ tự là 3, 4 và 5.

b) Trên đường thẳng x lấy 4 điểm, trên đường thẳng ko cắt đường thẳng x lấy 20 điểm, nối các điểm này với nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

c) Cho 101 đường thẳng trong đó bất cứ 2 đường thẳng nào cũng cắt nhau, ko có đường thẳng nào cắt nhau tại 1 điểm. Tính số giao điểm của chúng.


Trong chủ đề: Tìm x, y, z thuộc N* biết xyz = xy + yz + zx.

18-01-2015 - 13:22

Bài 1: Tính:

A= $\frac{1}{2.9}$ + $\frac{1}{9.7}$ + $\frac{1}{7.19}$ +...+ $\frac{1}{252.509}$

 

B= $\frac{1}{10.9}$ + $\frac{1}{18.13}$ + $\frac{1}{26.17}$ +...+ $\frac{1}{802.405}$

 

C= $\frac{2}{4.7}$ - $\frac{3}{5.9}$ + $\frac{2}{7.10}$ - $\frac{3}{9.13}$ +...+ $\frac{2}{301.304}$ - $\frac{3}{401.405}$

 

Bài 2: Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) $\frac{x}{2008}$ - $\frac{1}{10}$ - $\frac{1}{15}$ - $\frac{1}{21}$ - ...- $\frac{1}{120}$ = $\frac{5}{8}$

 

b) $\frac{7}{x}$ + $\frac{4}{5.9}$ + $\frac{4}{9.13}$ + $\frac{4}{13.17}$ +...+ $\frac{4}{41.45}$ = $\frac{29}{45}$

 

c) $\frac{1}{3.5}$ + $\frac{1}{5.7}$ + $\frac{1}{7.9}$ +...+ $\frac{1}{\left(2x+1\right)\left(2x+3\right)}$


Trong chủ đề: Tìm x, y, z thuộc N* biết xyz = xy + yz + zx.

17-01-2015 - 20:52

a, A= $\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+.....+\frac{1}{2006}-\frac{1}{2009}$ =$\frac{1}{5}-\frac{1}{2009}$

b, nhân với 4 rồi làm tương tự

c, chia 2 vế cho 2

d, nhân với 5

 các bài này xuất phát từ bài  $\frac{1}{1*2}+\frac{1}{2*3}+...+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=1-\frac{1}{n+1}$

Có thể giải chi tiết phần a và c ko???????


Trong chủ đề: Tìm x, y, z thuộc N* biết xyz = xy + yz + zx.

17-01-2015 - 20:33

Bài 1: Tính

a) A= $\frac{3}{5.8}$ + $\frac{3}{8.11}$ + $\frac{3}{11.14}$ +...+ $\frac{3}{2006.2009}$

 

b) B = $\frac{1}{6.10}$ + $\frac{1}{10.14}$ + $\frac{1}{14.18}$ +...+ $\frac{1}{402.406}$

 

c) C = $\frac{10}{7.12}$ + $\frac{10}{12.17}$ + $\frac{10}{17.22}$ +...+ $\frac{10}{502.507}$

d) D = $\frac{4}{8.13}$ + $\frac{4}{13.18}$ + $\frac{4}{18.23}$ +...+ $\frac{4}{253.258}$