Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


phan ky anh

Đăng ký: 30-09-2014
Offline Đăng nhập: 01-11-2014 - 14:00
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Các hằng đẳng thức đáng nhớ và cần nhớ

30-10-2014 - 21:16

đat a=5;b=6;c=7 ta có $(5+6-7)^{2}=(7-5-6)^{2} => 4^{2}=(-4)^{2} => (a+b-c)^{2}=(c-a-b)^{2}$

$(a-b-c)^{2}$ va $(c-a-b)^{2}$ co dang giong nhau

=>$(a-b-c)^{2}$ va $(a+b-c)^{2}$ cung co dang giong nhau

vì$(c-a-b)^{2}=(a+b-c)^{2}$


Trong chủ đề: Các hằng đẳng thức đáng nhớ và cần nhớ

30-10-2014 - 20:06

$(a-b+c)(a-b+c)=a^2-ab+ac-ba+b^2-bc+ac-bc+c^2=a^2+b^2+c^2-2ab-2bc+2ac$

_______

Nếu ban nãy bạn bảo hai hđt giống nhau thì thay số vào được lợi ích gì?

đat a=5;b=6;c=7 ta có $(5+6-7)^{2}=(7-5-6)^{2} => 4^{2}=(-4)^{2} => (a+b-c)^{2}=(c-a-b)^{2}$


Trong chủ đề: Các hằng đẳng thức đáng nhớ và cần nhớ

28-10-2014 - 21:04

dạng của 2 hdt nay  giong nhau nhung no ko bag nhau.co aj noi la no = nhau dau


Trong chủ đề: Các hằng đẳng thức đáng nhớ và cần nhớ

28-10-2014 - 21:01

mk ko bao la bang nhau ma mk bao la co dang giong nhau thoj.


Trong chủ đề: Các hằng đẳng thức đáng nhớ và cần nhớ

28-10-2014 - 21:00

pan moi la saj $(a-b+c)^{2}=a^{2}+b^{2}+c^{2}+2ab+2bc-2ac$ moi dug ban ak