Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Trinh Hong Ngoc

Đăng ký: 30-09-2014
Offline Đăng nhập: 16-09-2016 - 23:49
-----

Chủ đề của tôi gửi

2 đề kt 20 hs khối 10 và 20 hs khối 12 Có bn cách sắp xếp hs ngồi vào 4 dãy ghế, mối dã...

13-09-2016 - 00:28

có 2 đề kiểm tra toán được phát cho 20 học sinh khối 10 và 20 học sinh khối 12

Có bao nhiêu cách sắp xếp học sinh ngồi vào 4 dãy ghế, mối dãy 10 ghế sao cho những học sinh ngồi cạnh nhau thì có đề khác nhau, còn những học sinh ngồi nối đuôi nhau thì cùng 1 đề


4 toán,4 văn,2 sử. số cách xếp để các sách cùng môn cạnh nhau

13-09-2016 - 00:18

Trên 1 giá sách có 10 quyển sách trong đó có 4 quyển sách toán, 4 quyển văn, 2 quyển sử. 

Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp các quyển sách ấy sao cho sách có cùng bộ môn đứng cạnh nhau


$tanx.cot2x=(1+sinx)(4cos^{2}x+4sinx-5)$

05-08-2016 - 12:19

$tanx.cot2x=(1+sinx)(4cos^{2}x+4sinx-5)$

$tan^{2}x+cos(4x)=0$

05-08-2016 - 12:17

c) $tan^{2}x+cos(4x)=0$

d) $cos^{2}x+sin^{2}6x+cos^{2}(\frac{\pi }{2}+4x)=3cos\frac{\pi }{3}$


$sin^{2}x+sin^{2}(3x)=2sin^{2}(2x)$

05-08-2016 - 12:02

Giải các pt: 

a) $2sin^{2}(2x+\frac{3\pi }{2})+5sin(2x+7\pi )-4=0$

b) $sin^{2}x+sin^{2}(3x)=2sin^{2}(2x)$