Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


baotranthaithuy

Đăng ký: 05-10-2014
Offline Đăng nhập: 10-12-2016 - 20:43
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Topic về phương trình và hệ phương trình

13-02-2016 - 22:23

 

 $\left\{\begin{matrix} \ x-2y+1=\sqrt{\dfrac{2y^2+xy+5}{x^2+1}+3} & \\x^3+(y-3)x^2+(1-y)x-2y^2+y-8=0 & \end{matrix}\right.$

 

Xét pt (2):  $x^3+(y-3)x^2+(1-y)x-2y^2+y-8=0$
 
$\iff x^3+yx^2-3x^2+x-xy-2y^2+y-8=0$
 
$\iff x(x^2+1)+y(x^2+1)-3(x^2+1)-2y^2-5-xy=0$
 
$\iff (x^2+1)(x+y-3)=2y^2+5+xy$
 
$\iff \dfrac{2y^2+5+xy}{x^2+1}=x+y-3$
 
Thay vào pt(1), ta có: $x-2y+1=\sqrt{x+y}$
 
Đến đây không biết sao nữa  ....

Trong chủ đề: $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt...

13-02-2016 - 21:46

Câu 2:File gửi kèm  IMG_1005.jpg   45.99K   20 Số lần tải


Trong chủ đề: Giải pt: 17/ $\sqrt[3]{3-x^3}=2x^3+x-3$

11-02-2016 - 21:24

17/ $\sqrt[3]{3-x^3}=2x^3+x-3$

 

Đặt     $t=\sqrt[3]{3-x^3}$

 

Ta có hệ:

 

$\left\{\begin{matrix} 2x^3+x-3=t & \\  3-x^3=t^3& \end{matrix}\right.$

 

Cộng hai pt theo vế $\Rightarrow  x^3+x=t^3+t \iff x=t  \Rightarrow x=\sqrt[3]{3-x^3} \iff x=\sqrt[3]{\dfrac{3}{2}}$


Trong chủ đề: $\frac{a^3+b^3+c^3}{abc}+\frac{2r...

10-02-2016 - 09:27

2. Nguồn: VMF
 
$1+\frac{1}{2}x^2\geqslant cosA+x(cosB+cosC)$
 
$\leftrightarrow x^2-2(cosB+cosC)x-2cosA+2$
 
$\Delta'=(cosB+cosC)^2+2cosA-2=4[cos^2\frac{B+C}{2}.cos^2\frac{B-C}{2}-sin^2\frac{A}{2}]=4sin^2\frac{A}{2}(cos^2\frac{B-C}{2}-1)\leq 0$
 
$\rightarrow af(x)\geq 0  \rightarrow f(x)\geq 0$

Trong chủ đề: $\sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}(\sqrt...

18-05-2015 - 21:09

Giải PT sau  bằng PP Lượng Giác hóa

 

$ \sqrt{1+\sqrt{1-x^2}}(\sqrt{(1+x)^3}-\sqrt{(1-x)^3} )=2+\sqrt{1-x^2}$

ĐKXĐ: $ -1 \le x \le 1$

 

Đặt $x= cost ; t \in [0; \pi]$

 

$\Longrightarrow 2\sqrt{1+sint}(\sqrt{2}.sin^3\frac{t}{2}-\sqrt{2}.cos^3\frac{t}{2})=2+sint$

 

$\Leftrightarrow 2.(sin\frac{t}{2}+cos\frac{t}{2}).\sqrt{2}.(sin\frac{t}{2}-cos\frac{t}{2})(1+sin\frac{t}{2}.cos\frac{t}{2})=2+sint$

 

$\Leftrightarrow -\sqrt{2}.cost(2+\sint)=2+sint$

 

$\Leftrightarrow cost=\frac{-1}{\sqrt{2}} ....$