Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


baotranthaithuy

Đăng ký: 05-10-2014
Offline Đăng nhập: 10-12-2016 - 20:43
****-

Chủ đề của tôi gửi

$\lim_{x \to 1}\left ( \frac{m}{1-x^m...

20-03-2016 - 21:09

Cho $m;n$ là hai số nguyên dương khác nhau. Tính

 

$\lim_{x \to 1}\left ( \dfrac{m}{1-x^m}-\dfrac{n}{1-x^n} \right )$

 

 


$P=\sqrt{a+b}-\dfrac{1}{\sqrt{a+b...

11-05-2015 - 21:48

Cho a,b là hai số thực dương thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
 
$P=\sqrt{a+b}-\dfrac{1}{\sqrt{a+b}}+\dfrac{2015}{2014a+2006b+ 6\sqrt{ab}}$
 
Đề thi cuối kì $II$ lớp 9 tỉnh Thái Bình

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên tỉnh Thái Bình 2013-2014

29-04-2015 - 22:24

Bài 1: 2 điểm 

 

Cho biểu thức: $P=\left ( \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}+\frac{1}{\sqrt{x}-2}+\frac{1}{x-4} \right )(x-4)$ với $x \ge 0; x \ne 4$

 

1. Rút gọn biều thức P

 

2.Tìm giá trị nhỏ nhất của P

 

Bài 2: 2 điểm

 

Cho hệ phương trình: $\left\{\begin{matrix}mx-y=1 (1) & \\ x+my=m+6 (2)& \end{matrix}\right.$ (với $m$ là tham số)

 

1.Giải hệ phương trình với $m=1$

 

2. Tìm $m$ để hệ có nghiệm $(x;y)$ thỏa mãn: $3x-y=1$

 

Bài 3: 2 điểm

 

1.Cho phương trình bậc hai : $x^2-(2m-1)x+m^2-m-6=0$ ($m$ là tham số). Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt $x_1$ và $x_2$ với mọi giá trị của $m$. Tìm $m$ để: $-5<x_1<x_2<5$

 

2.Giải phương trình: $(x+2)(x-3)(x^2+2x-24)=16x^2$

 

Bài 4: 3.5 điểm

 

Cho $\Delta ABC$ đều có đường cao $AH$. Trên đường thẳng $BC$ lấy điểm $M$ nằm ngoài đoạn $BC$ sao cho $MB > MC$ và hình chiếu vuông góc của $M$ trên $AB$ là $P$ ($P$ nằm giữa $A$ và $B$). Kẻ $MQ$ vuông góc với đường thẳng $AC$ tại $Q$

 

1. Chứng minh bốn điểm $A;P;Q;M$ cùng nằm trên một đường tròn. Xác định tâm $O$ của đường tròn đó.

 

2. Chứng minh: $BA.BP=BM.BH$

 

3. Chứng minh: $ OH \bot PQ$

 

3. Chứng minh: $PQ > AH$

 

Bài 5: 0.5 điểm

 

Giải phương trình:

 

$\sqrt{2x+\dfrac{2013x-1}{\sqrt{2-x^2}}}-\sqrt[3]{2014-\dfrac{2013x-1}{\sqrt{2-x^2}}}=\sqrt{x+2013}-\sqrt[3]{x+1}$

 

 


Giải phương trình: $(x+1)\sqrt{x^{2}-2x+3}=x^{2...

25-12-2014 - 21:00

Giải phương trình: $(x+1)\sqrt{x^{2}-2x+3}=x^{2}+1$


$a.\sqrt{x+1}+\sqrt{3-x}=\sqrt[4]{2}....

25-12-2014 - 07:45

$a.\sqrt{x+1}+\sqrt{3-x}=\sqrt[4]{2}.(\sqrt[4]{x+1}+\sqrt[4]{3-x})$

$b.64x^{6}-112x^{4}+56x^{2}-7=2\sqrt{1-x^{2}}$

$d. \sqrt[4]{14x+2}+\sqrt[4]{6x+1}=\sqrt[4]{x}$

$\frac{1}{x^{2}+5x+4}+\frac{1}{x^{2}+11x+28}+\frac{1}{x^{2}+23x+130}+\frac{1}{x^{2}+17x+70}=\frac{4}{13}$