Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ducchung244

Đăng ký: 06-10-2014
Offline Đăng nhập: 18-02-2017 - 11:16
**---

#555887 Topic giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn thi vào quốc học 2014-2015

Gửi bởi ducchung244 trong 23-04-2015 - 20:46

Đây là nơi để các bạn chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu trước trong và sau kì thi tuyển sinh QUỐC HỌC HUẾ 2014-2015
#555707 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ducchung244 trong 22-04-2015 - 20:11

$A = {1 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; 14 ; 19}$

Tính chất: mỗi số hạng cách nhau $3$ đơn vị $(4 - 1 = 3)$

$B = {1 ; 8 ; 27 ; 64 ; 125}$

tính chất : lập phương của các số tự nhiên từ $ 1 \mapsto 5 $

$C = {2 ; 6 ; 12 ; 20 ; 30 ; 42}$

mình ko biết !

C tăng dần ( chẵn ) bắt đầu từ 4 quy luật n(n+1)
#554148 Violympic 2015

Gửi bởi ducchung244 trong 15-04-2015 - 15:15

Hướng lập cái topic trao đổi xem
#554082 Violympic 2015

Gửi bởi ducchung244 trong 14-04-2015 - 22:01

không liên quan nhưng ai thi quốc học lập topic thảo luận làm quen chia sẻ kinh nghiệm đi mn 

e ở huế
#544036 Topic ôn luyện cuộc thi máy tính bỏ túi casio

Gửi bởi ducchung244 trong 13-02-2015 - 21:23

Góp vui nhé

 1.  Cho $u_{n}=\frac{(5+\sqrt{7})^{n}-(5-\sqrt{7})^{n}}{2\sqrt{7}}$

a, Theo công thức trên tính $u_{0};u_{1};u_{2};u_{3};u_{4}$

b, Lập dãy số truy hồi để tính $u_{n+2}$ theo $u_{n+1}$ và $u_{n}$

c, Lập quy trình bấm máy ( fx-570VN PLUS) theo dãy trên

  

1

a) câu này chỉ cần soạn vào máy tính rồi calc các giá trị là tính ra được

b) Gán $5+\sqrt{7}\rightarrow A$

    Gán $5-\sqrt{7}\rightarrow B$

   Ta có $U_{n}=\frac{A^{n}}{2\sqrt{7}}-\frac{B^{n}}{2\sqrt{7}}$
             $U_{n+1}=\frac{A^{n}.(5+\sqrt{7})}{2\sqrt{7}}-\frac{B^{n}.(5-\sqrt{7})}{2\sqrt{7}}$
             $U_{n+2}=\frac{A^{n}.(5+\sqrt{7})^{2}}{2\sqrt{7}}-\frac{B^{n}.(5-\sqrt{7})^{2}}{2\sqrt{7}}$
             $U_{n+2}=\frac{A^{n}.(50+10\sqrt{7}-18)}{2\sqrt{7}}-\frac{B^{n}.(50-10\sqrt{7}-18)}{2\sqrt{7}}$
$U_{n+2}=\frac{10.A^{n}.(5+\sqrt{7})}{2\sqrt{7}}-\frac{10.B^{n}.(5-\sqrt{7})}{2\sqrt{7}}-\frac{18.A^{n}}{2\sqrt{7}}+\frac{18.B^{n}}{2\sqrt{7}}$
$U_{n+2}=10U_{n+1}-18U_{n}$
Vậy ......
c) cái này nhác quá#543916 Topic ôn luyện cuộc thi máy tính bỏ túi casio

Gửi bởi ducchung244 trong 12-02-2015 - 22:20

Bạn ơi! công thức này chứng minh sao vậy bạn? 

cái này chứng minh gần giống công thức ko kì hạn
#543129 Tìm $\overline{abcd}=n^2, \overline{xyzt}=...

Gửi bởi ducchung244 trong 05-02-2015 - 21:11

có cách làm khỏe lắm
#543128 Tìm $\overline{abcd}=n^2, \overline{xyzt}=...

Gửi bởi ducchung244 trong 05-02-2015 - 21:10

n=56, m=45, k=1
#541898 violympic lớp 7

Gửi bởi ducchung244 trong 25-01-2015 - 22:39

đề câu 1 hình như có vấn đề rồi 
#541757 toán violympic lớp 7

Gửi bởi ducchung244 trong 24-01-2015 - 22:46

cách làm: gọi 4 số bài cho lần lượt là a,b,c,d

theo để ra ta có số thứ 5 là 4(a+b+c+d) 

suy ra $\frac{5(a+b+c+d)}{5}:\frac{a+b+c+d}{4}=4$
#541727 toán violympic lớp 7

Gửi bởi ducchung244 trong 24-01-2015 - 21:29

2)Lấy 4 số cho trước rồi thêm vào 1 số bằng 4 lần tổng 4 số đã cho. Số trung bình cộng của 5 số đó gấp số trung bình cộng của 4 số cho trước là? :ukliam2:

Số trung bình cộng của 5 số đó gấp số trung bình cộng của 4 số cho trước là 4 lần
#541376 với a,b,c >=0 , a+b+c=1 chứng minh $\sum \sqrt{\...

Gửi bởi ducchung244 trong 19-01-2015 - 22:29

với a,b,c >=0, a+b+c=1, chứng minh:

$\sum \sqrt{\frac{ab+2c^{2}}{1+ab-c^{2}}} \geqslant 2+ab+ac+cb$
#540019 $\sqrt{8+\sqrt{x-3}}+\sqrt{5-...

Gửi bởi ducchung244 trong 07-01-2015 - 21:03

$\left\{\begin{matrix} a=8+\sqrt{x-3} & \\ b=5-\sqrt{x-3} & \end{matrix}\right. $

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a+b=5 & \\ a^{2}+b^{2}=13 & \end{matrix}\right.$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} a+b=5 & \\ ab=6 & \end{matrix}\right.$

Hình như c bị nhầm chỗ nào đó rồi
#539656 ĐỀ THI MTCT TỈNH VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2013-2014

Gửi bởi ducchung244 trong 04-01-2015 - 20:40

Câu 2/1: a=-10,b=35,c=-48,d=27,
#539654 Topic ôn luyện cuộc thi máy tính bỏ túi casio

Gửi bởi ducchung244 trong 04-01-2015 - 20:29

bài 1 :

  cho đa thức P(x)=$x^5+ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ biết P(1)= -1 ; P(-2) = 5 : P(3) = 15 ; P(-4)=29 ; P(5)=47 . Tính P(39)

 

 

GIẢI CỤ THỂ GIÚP MÌNH NHÉ

 

Bài 1:

P(1)=-1 $\Rightarrow 1+a+b+c+d+e=-1\Rightarrow a+b+c+d+e=-2$(1)

P(-2)=5$\Rightarrow (-2)^{5}+a.(-2)^{4}+b.(-2)^{3}+c.(-2)^{2}+d.(-2)+e=5$

$\Rightarrow a.(-2)^{4}+b.(-2)^{3}+c.(-2)^{2}+d.(-2)+e=5-(-2)^{5}$(2)

P(3)=15$\Rightarrow 3^{5}+a.3^{4}+b.3^{3}+c.3^{2}+d.3+e=15$

$\Rightarrow a.3^{4}+b.3^{3}+c.3^{2}+d.3+e=15-3^{5}$(3)

P(-4)=29$\Rightarrow (-4)^{5}+a.(-4)^{4}+b.(-4)^{3}+c.(-4)^{2}+d.(-4)+e=29$

$\Rightarrow a.(-4)^{4}+b.(-4)^{3}+c.(-4)^{2}+d.(-4)+e=29-(-4)^{5}$(4)

P(5)=47$\Rightarrow 5^{5}+a.5^{4}+b.5^{3}+c.5^{2}+d.5+e=47$

$\Rightarrow a.5^{4}+b.5^{3}+c.5^{2}+d.5+e=47-5^{5}$(5)

Lấy (5) -(1); (4)-(1); (3)-(1): (2)-(1) nhập vào máy tính các hệ số ( máy vinacal 4 ẩn) ta tìm được a=-3;b=-23;c=53;d=94;

thay a,b,c,d vào (1) trong (5) phương trình tìm được e=-123

đến đây thì bạn thế abcde vào call x=39 tính ra P(39)=82003695