Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


I love Tomato

Đăng ký: 07-10-2014
Offline Đăng nhập: 28-07-2016 - 16:03
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Topic luyện thi vào lớp 10 năm 2013 – 2014 (Hình học)

01-06-2015 - 20:08

Cho tam giác ABC nội tiếp (O). M di chuyển trên phân giác AD. H là hình chiếu của M lên AD. K là điểm đối xứng với H qua AD. AK cắt OM tại N. Chứng minh rằng HN luôn qua điểm cố định.


Trong chủ đề: Topic luyện thi vào lớp 10 năm 2013 – 2014 (Hình học)

31-05-2015 - 19:55

Cho tam giác ABC. Đường tròn (K) thay đồi qua B, C cắt AB, AC tại M, N. I là trung điểm MN. Chứng minh rằng đường thẳng AI cố định.


Trong chủ đề: Topic luyện thi vào lớp 10 năm 2013 – 2014 (Hình học)

31-05-2015 - 19:52

Các bạn giúp mình bài này với, mình đang cần rất gấp. Cảm ơn nhiều!

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). M thuộc phân giác AD. H là hình chiếu của M lên BC. K là điểm đối xứng với H qua AD. AK cắt OM tại N. Chứng minh rằng HN luôn qua điểm cố định.


Trong chủ đề: CMR HN luôn qua điểm cố định

30-05-2015 - 23:06

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). M di chuyển trên phân giác AD. H là hình chiếu của M lên BC. K là điểm đối xứng với H qua AD. AK cắt OM tại N. CMR HN luôn qua điểm cố định


Trong chủ đề: CMR HN luôn qua điểm cố định

30-05-2015 - 23:04

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). M di chuyển trên phân giác AD. H là hình chiếu của M lên BC. K là điểm đối xứng với H qua AD. AK cắt OM tại N. CMR HN luôn qua điểm cố định