Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


I love Tomato

Đăng ký: 07-10-2014
Offline Đăng nhập: 28-07-2016 - 16:03
-----

#638126 Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác RMN tiếp xúc đường tròn đường...

Gửi bởi I love Tomato trong 04-06-2016 - 22:37

Cho tam giác ABC vuông tại A. M, N là trung điểm BC, AB. Một đường thẳng vuông góc BC tại P cắt AB tại X. S, T là trung điểm PB, PX. Lấy điểm L thuộc MN sao cho BL vuông góc BC. Lấy R thuộc MT sao cho PR song song LS. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác RMN tiếp xúc đường tròn đường kính PB
#636778 CMR $I_aM$ đi qua trung điểm $CN$

Gửi bởi I love Tomato trong 30-05-2016 - 10:53

Cho tam giác $ABC$, $M$ là trung điểm $AB$, đường tròn bàng tiếp góc $A$ là $(I_a)$ tiếp xúc $AB$ tại $N$. Chứng minh rằng $I_aM$ đi qua trung điểm $CN$
#581535 Chứng minh rằng $(BOY)$ tiếp xúc với $(COZ)$

Gửi bởi I love Tomato trong 13-08-2015 - 21:39

Cho tam giác $ABC$. Một điểm O nằm trong tam giác thỏa mãn $OA= OB + OC$. Gọi $Y,Z$ lần lượt là điểm chính giữa các cung $AOC$ và $AOB$ của đường tròn ngoại tiếp các tam giác AOC và $AOB$. Chứng minh rằng: $(BOY)$ tiếp xúc với $(COZ)$.
#547211 Topic luyện thi vào lớp 10 năm 2013 – 2014 (Hình học)

Gửi bởi I love Tomato trong 14-03-2015 - 22:21

Cho đường tròn (O), (O') cắt nhau tại A và B. Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O') cắt (O) tại C. Tiếp tuyến tại A của (O) cắt (O') tại D. E đối xứng với A qua B. CMR : ACED nội tiếp
#541810 Chứng minh rằng D là trung điểm của MN

Gửi bởi I love Tomato trong 25-01-2015 - 12:59

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn, vẽ tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE đến đường tròn. Qua D kẻ đường thẳng song song với BE cắt BC, AB tại M, N. Chứng minh rằng D là trung điểm của MN
#541802 Topic luyện thi vào lớp 10 năm 2013 – 2014 (Hình học)

Gửi bởi I love Tomato trong 25-01-2015 - 12:48

Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) vẽ tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến ADE đến (O). Qua D vẽ đường thẳng song song với BE cắt BC, AB lần lượt tại M, N. Chứng minh rằng D là trung điểm của MN