Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


I love Tomato

Đăng ký: 07-10-2014
Offline Đăng nhập: 28-07-2016 - 16:03
-----

Lời nhắn

Hình ảnh

I love Tomato

Cho tam giác ABC nội tiếp (O), ngoại tiếp (I) và R= ($\sqrt{2}$ +1)r. Chứng minh tồn tại một đường thẳng tiếp xúc với 3 đường tròn (BOC), (AOB), (AOC) Thầy em có hướng dẫn chứng minh O thuộc (I) rồi dùng nghịch đảo tâm O phương tích $R^{2}$, tiếp tuyến chung là ảnh của đường tròn nội tiếp
17-04-2016 - 16:39
Hình ảnh

I love Tomato

đang bí quá, có ai giúp với!!!!!
16-05-2015 - 22:47