Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Su Si

Đăng ký: 25-10-2014
Offline Đăng nhập: 02-06-2015 - 21:05
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho 3 số dương a,b,c. Chứng minh rằng $\frac{a^{2}}{...

02-06-2015 - 21:06

cho 3 số thực dương a,b,c thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$

chứng minh rằng $\frac{a^{2}}{a + bc} + \frac{b^{2}}{b + ac} + \frac{c^{2}}{c + ab} \geq \frac{a+b+c}{4}$


Tìm giá trị nhỏ nhất của A= $\frac{1}{x} + \frac...

20-04-2015 - 17:01

Cho x,y dương và xy=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của A= $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{2x+y}$

@Dinh Xuan Hung:Chú ý cách đặt tiêu đề


Chứng minh rằng $a^{3}+b^{3}\leq a^{4}+b^{...

07-04-2015 - 17:37

Cho $a+b\geq 2$. Chứng minh rằng $a^{3}+b^{3}\leq a^{4}+b^{4}$

 

Chú ýCách gõ công thức Toán.

            Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.


Dựng đường thẳng ... chia tam giác ABC thành hai phần bằng nhau

08-02-2015 - 22:06

Cho tam giác ABC và điểm P cố định nằm trong tam giác. Dựng đường thẳng đi qua P chia tam giác ABC thành hai phần bằng nhau


Chứng minh $\frac{a}{(ab+a+1)^{2}}+ \frac...

11-11-2014 - 19:57

1. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức A= x2y( 4 - x - y) với x; y $\geq 0$ và x+y = 6

2. Cho a; b; c>0 ; abc=1. Chứng minh 

$\frac{a}{(ab+a+1)^{2}}+ \frac{b}{(bc+b+1)^{2}}+\frac{c}{(ca+c+1)^{2}}\geq \frac{1}{abc}$

3. Cho x,y,x >0 và x2011 + y2011 + z2011 = 3. TÌm GTLN của M= x2+y2+z2

4.Cho các số thực x,y,z và lớn hơn 2 thỏa mãn $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}+\frac{1}{z}= 1$. Chứng minh (x-2)(y-2)(z-2) $\leq$ 1