Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Long Cold Ice

Đăng ký: 29-10-2014
Offline Đăng nhập: 10-03-2017 - 22:21
****-

#536846 Tìm min : P= $\frac{1}{a^{2}+b^{2...

Gửi bởi Long Cold Ice trong 09-12-2014 - 15:45

Ta có : $\frac{1}{ab}+\frac{1}{ac}+\frac{1}{bc}\geq \frac{9}{ab+ac+bc}$

$\frac{1}{a^2+b^2+c^2}+\frac{1}{(ab+ac+bc)}+\frac{1}{(ab+ac+bc)} \geq\frac{9}{a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc}= \frac{9}{(a+b+c)^2}=9$ (*)

$\frac{21}{3(ab+ac+bc)}\geq \frac{21}{(a+b+c)^2}=21$ (**)

Cộng (*)+(**) => $P\geq 21+9=30$

dấu = xảy ra khi $a=b=c=\frac{1}{3}$
#536725 Chứng minh rằng $\frac{1}{x^2+4yz}+\frac...

Gửi bởi Long Cold Ice trong 08-12-2014 - 20:12

Ta có :

$\frac{1}{xyz}=\frac{4}{4xyz}=\frac{x+y+z}{4xyz}=\frac{1}{4xy}+\frac{1}{4xz}+\frac{1}{4yz}$

mà $\frac{1}{4xy}>\frac{1}{4xy+z^2}$ chứng minh tương tự với những phân thức còn lại

=> ĐPCM ( dấu = không xảy ra )
#536573 Chứng minh rằng S chia hết cho 30 thì P chia hết cho 30 và ngược lại.

Gửi bởi Long Cold Ice trong 07-12-2014 - 18:15

Bài này chỉ cần chứng minh

$x^{5}-x\vdots 30$

$x^{5}-x=x(x^4-1)=x(x^2-1)(x^2+1)=x(x-1)(x+1)(x^2-4+5)=x(x-1)(x+1)(x-2)(x+2)+5x(x-1)(x+1)$

tích 5 số nguyên liên thì chia hết cho 30 , tích 3 số liên tiếp chia hết cho 6

=> ĐPCM
#534647 Tìm Min S= $\frac{1}{a}+\frac{1}...

Gửi bởi Long Cold Ice trong 24-11-2014 - 23:47

Cho a,b,c>0 sao cho $6a+\sqrt{3b}+\sqrt[3]{2c}=3$

Tìm Min S= $\frac{1}{a}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^3}$
#534480 Topic Đề thi THCS

Gửi bởi Long Cold Ice trong 23-11-2014 - 21:46

mình xin khui bài hình

hình mong các bạn tự vẽ

Tự c/m MNAP là hinh vuông có $AM\cap NP=\begin{Bmatrix} I \end{Bmatrix}$ suy ra I là trung điểm 2 đường chéo

Ta có : $\bigtriangleup HNP$ vuông tại H có HI là trung tuyến => HI=NI=IP ( = AI=IM)

Tam giác MHA có HI = AI = IM

=> tam giác MHA vuông tại H

Tứ giác AMHP có $\widehat{MHA}=\widehat{APM}=90^{\circ}$

=> AMHP nội tiếp => $\widehat{APH}=\widehat{HMD}$ (1)

Xét tam giác BMA và DPA có :

$\widehat{MAB}=\widehat{DAP}=45^{\circ}$

$\frac{AP}{AM}=\frac{AD}{AB}=\frac{1}{\sqrt{2}}$ (tự c/m )

=> tam giác đồng dạng => $\widehat{ABM}=\widehat{ADH}$ (*)

từ (1)  = > tam giác DMH đồng dạng tam giác DPA => $\widehat{DHM}=45^{\circ}=\widehat{BAM}$  (**)

(*)(**) = > $\widehat{BMA}=\widehat{DMH}$ = > B,M,H thẳng hàng 
#534144 $\sum \frac{ab}{c+1}\leq \frac...

Gửi bởi Long Cold Ice trong 21-11-2014 - 23:20

Cho $a,b,c>0$ sao cho $a+b+c=1$

Chứng minh :

    $\sum \frac{ab}{c+1}\leq \frac{1}{4}$