Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Long Cold Ice

Đăng ký: 29-10-2014
Offline Đăng nhập: 10-03-2017 - 22:21
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh A không là số nguyên

25-11-2014 - 22:41

Với $n\epsilon N ,n\geq 2$

Chứng minh A không phải là số nguyên

A= $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+....+\frac{1}{n}$


Tìm max B= $x^2y^3$

24-11-2014 - 23:49

Cho $x,y>0$ sao cho $x+y=1$

Tìm max B= $x^2y^3$


Tìm Min S= $\frac{1}{a}+\frac{1}{b^2...

24-11-2014 - 23:47

Cho a,b,c>0 sao cho $6a+\sqrt{3b}+\sqrt[3]{2c}=3$

Tìm Min S= $\frac{1}{a}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^3}$


Tìm chữ số tận cùng của $\begin{bmatrix} (\sqrt{3}+...

23-11-2014 - 20:59

Tìm chữ số tận cùng của $\begin{bmatrix} (\sqrt{3}+\sqrt{2})^{48} \end{bmatrix}$

 ( với $\begin{bmatrix} X \end{bmatrix}$ là kí hiêu phần nguyên - số lớn nhất không vượt quá X )


$\sum \frac{ab}{c+1}\leq \frac{1...

21-11-2014 - 23:20

Cho $a,b,c>0$ sao cho $a+b+c=1$

Chứng minh :

    $\sum \frac{ab}{c+1}\leq \frac{1}{4}$