Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


minhhien2001

Đăng ký: 01-11-2014
Offline Đăng nhập: 04-11-2017 - 12:46
***--

Chủ đề của tôi gửi

Cho đường tròn (O) và dây AB của đường tròn. Một đường tròn (I) tiếp xúc với đoạn AB tạ...

17-03-2016 - 01:31

Cho đường tròn (O) và dây AB của đường tròn. Một đường tròn (I) tiếp xúc với đoạn AB tại M và tiếp xúc trong với (O) tại N. Đường thẳng MN cắt (O) tại P.Chứng minh PM.PN=$PA^2$


Cho a,b,c>0 Chứng minh :$a^3+b^3+c^3\geqslant a^2b+b^2c+c^2a$

10-03-2016 - 21:32

Cho a,b,c>0 Chứng minh :$a^3+b^3+c^3\geqslant a^2b+b^2c+c^2a$


Tìm cặp số (x;y) nguyên sao cho $2x^6+y^2-2x^3y=320$

10-03-2016 - 20:48

Tìm cặp số (x;y) nguyên sao cho $2x^6+y^2-2x^3y=320$


$a)\left\{\begin{matrix} x^3+2xy^2+12y=0\\...

10-03-2016 - 20:45

Giải các HPT,PT sau  $a)\left\{\begin{matrix} x^3+2xy^2+12y=0\\ x^2+8y^2=12 \end{matrix}\right.$
                                     b) $x(\frac{5-x}{x+1})\left ( x+\frac{5-x}{x+1} \right ) =6$
                                    


Một số bài toán hình trong Toán học & Tuổi trẻ

10-03-2016 - 00:46

1) Cho $\Delta$ABC với độ dài các cạnh a,b,c và diện tích S. C/m:$S\leqslant \frac{1}{16}(3a^2+2b^2+2c^2)$
2) Gọi (O;r) là đường tròn nội tiếp$\Delta ABC$ ,M là trung điểm BC. MO cắt đường cao AH của $\Delta ABC$ tại I.Chứng minh AI=r
3)Cho 2 điểm cố định B&C. Một điểm A thay đổi trên một trong hai nửa mp bờ BC sao cho A,B,C không thẳng hàng. Dựng hai $\Delta$ vuông:ADB và AEC với DA=DB;EA=EC sao cho điểm D nằm khác phía điểm C đối với đường thẳng AB, điểm E nằm khác phía điểm B đối với đường thẳng AC.Gọi M là trung điểm DE. Chứng minh:đường thẳng AM luôn đi qua 1 điểm cố định
4)Cho $\Delta$ABC với độ dài 3 đường cao là 3;4;5. Hỏi $\Delta ABC$ là tam giác gì (tam giác vuông,nhọn hay tù)