Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


unin

Đăng ký: 01-11-2014
Offline Đăng nhập: 12-11-2016 - 13:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh một môđun được gọi là đơn

02-12-2015 - 15:13

Một R- môđun M được gọi là đơn ney61 không có bất kì môđun con nào khác 0 và chính nó. Chứng minh rằng M là đơn khi và chỉ khi với mọi $x\in M, x\neq 0$  ta có $ M = Rx = \left \{ rx\mid r\in R \right \}$


Chứng minh môdun

02-12-2015 - 15:05

Cho M là một R- môđun và phép nhân ngoài của R/Ann(M) trên M xác định bởi (r + I).m= rm . Chứng minh rằng M cũng là một R/Ann(M)- môđun.

Biết $Ann(M)= {r\in R \mid rs=0  \forall s\in M }$


Tìm phần bù trực giao

02-02-2015 - 19:47

Cho V = M(R) với tích vô hướng <A,B>= trace(BtA) và W = { $A\in V $/ A là ma trận đối xứng} . tìm phần bù trực giao của M


Trực Giao

27-01-2015 - 21:35

Cho V là một không gian vectơ Euclide các hàm số liên tục trên đoạn $[-\pi ,\pi ]$ với tích vô hướng như sau:

$<f,g>=\int_{-\pi }^{\pi }f(x)g(x)dx$.

Chứng minh rằng , tập con $S=({x \mapsto 1,x \mapsto \sin kx,x \mapsto \cos kx / k=1,2,3...})$ là trực giao

 


Chứng minh không đẳng cấu với vành

07-12-2014 - 14:49

Chứng minh rằng vành $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ không đẳng cấu với vành $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$