Đến nội dung


duyanh782014

Đăng ký: 02-11-2014
Offline Đăng nhập: 09-04-2017 - 17:48
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm m thỏa mãn: P=$x^{2}+4y^{2}+z^{2}-...

31-10-2016 - 20:16

$P=\left ( x-2y +z\right )^{2}+(m-2)xz\geq 0$ với mọi x,y,z thì m =2

thế nếu (m-2)xz âm vx được mà nhỉ?


Trong chủ đề: Tìm min P=$\frac{a}{(b+c)^{2}}+...

01-10-2016 - 13:23

Thôi mình giải đc r k cần làm đâu


Trong chủ đề: Tìm min $P= x^{2}+y^{2}+4z^{2}-2x-4y+4...

26-09-2016 - 20:28

giúp


Trong chủ đề: CMR $x+2y+2z\leq 9$

26-09-2016 - 19:49

help


Trong chủ đề: Tìm min, max P=x+3y

26-09-2016 - 19:48

dùng cosi bạn ạ 

x^2+1>=2X

y^2+25/4>= 5y

cộng vế ta có x+2y+29/4 >= 2X+5Y 

=> 29/4 >= x+3y 

dễ thôi mà bạn 

Dấu = k xảy ra bạn nhé