Đến nội dung


Chú ý

Diễn đàn vừa được bảo trì và nâng cấp nên có thể sẽ hoạt động không ổn định. Các bạn vui lòng thông báo lỗi cho BQT tại chủ đề này.


duyanh782014

Đăng ký: 02-11-2014
Offline Đăng nhập: 11-12-2016 - 17:33
-----

#660087 Tìm m để : $x^{3}+(m+1)x^{2}-4x-4m-4\geq 0$

Gửi bởi duyanh782014 trong 31-10-2016 - 19:52

Tìm m để :

$x^{3}+(m+1)x^{2}-4x-4m-4\geq 0$ với x>0
#654752 Tìm max $\frac{a}{a^{2}+2}+\frac...

Gửi bởi duyanh782014 trong 19-09-2016 - 16:55

Cho abc$\leq 1$.Tìm max $\frac{a}{a^{2}+2}+\frac{b}{b^{2}+2}+\frac{c}{c^{2}+2}$
#653785 $BC^{2}\overrightarrow{GD}+CA^{2}...

Gửi bởi duyanh782014 trong 11-09-2016 - 20:13

Cho tam giác ABC trọng tâm G. D,E,F là hình chiếu của G trên BC,CA,AB.CMR $BC^{2}\overrightarrow{GD}+CA^{2}\overrightarrow{GE}+AB^{2}\overrightarrow{GF}=\overrightarrow{0}$
#628709 Chứng minh a=b=c

Gửi bởi duyanh782014 trong 21-04-2016 - 16:47

Cho a,b,c thoả mãn $\sum (a+b-c)^{3}=\sum a^{3}$.Chứng minh a=b=c
#628070 CM$\sum \frac{1}{\sqrt{a}}...

Gửi bởi duyanh782014 trong 18-04-2016 - 21:56

Cho a,b,c dương.CM$\sum \frac{1}{\sqrt{a}}\geq 2\left ( \sum \frac{1}{\sqrt{a+3b}} \right )$
#627555 CMR $\sum \frac{x}{\sqrt{1+x^{2...

Gửi bởi duyanh782014 trong 16-04-2016 - 19:33

Cho x,y,z thỏa mãn xy+yz+xz=1.CMR $\sum \frac{x}{\sqrt{1+x^{2}}}\leq \frac{3}{2}$
#617884 Tìm nghiệm nguyên dương pt $x^{2}+\left ( x+y \right...

Gửi bởi duyanh782014 trong 01-03-2016 - 20:13

Tìm nghiệm nguyên dương pt $x^{2}+\left ( x+y \right )^{2}=(x+9)^{2}$
#617883 Tìm nghiệm nguyên dương pt $x^{2}+\left ( x+y \right...

Gửi bởi duyanh782014 trong 01-03-2016 - 20:12

Tìm nghiệm nguyên dương pt $x^{2}+\left ( x+y \right )^{2}=(x+9)^{2}$
#611644 Giaỉ $\sqrt{x}-\sqrt{x+1}-\sqrt{...

Gửi bởi duyanh782014 trong 29-01-2016 - 14:58

Giaỉ $\sqrt{x}-\sqrt{x+1}-\sqrt{x+4}+\sqrt{x+9}=0$
#611643 Giaỉ $\sqrt{2x^{2}+x+6}+\sqrt{x^...

Gửi bởi duyanh782014 trong 29-01-2016 - 14:55

Giaỉ  $\sqrt{2x^{2}+x+6}+\sqrt{x^{2}+x+2}=x+\frac{4}{x}$
#590515 Tìm min $x\sqrt{1+y}+y\sqrt{1+x}$

Gửi bởi duyanh782014 trong 23-09-2015 - 20:23

$x\sqrt{1+y}+y\sqrt{1+x}\leq (x^2+y^2)(1+x+1+y)=2+x+y\leq 2+\sqrt{2(x^2+y^2)}=2+\sqrt{2}$

Min mà
#585656 Tìm max $P=\frac{a}{b^{2}+c^{2}+...

Gửi bởi duyanh782014 trong 28-08-2015 - 21:23

Cho a,b,c >0,abc=1.Tìm max $P=\frac{a}{b^{2}+c^{2}+a}+\frac{b}{c^{2}+a^{2}+b}+\frac{c}{a^{2}+b^{2}+c}$
#566119 Tìm GTLN $A=\frac{x}{x^{4}+y^{2}...

Gửi bởi duyanh782014 trong 16-06-2015 - 10:55

$A=\frac{x}{x^{4}+y^2}+\frac{y}{y^{4}+x^2}=\frac{2}{x^{3}+y^3}=1$

$x^{3}+y^3\geq xy(x+y)\geq 2$

$A=\frac{x}{x^{4}+y^2}+\frac{y}{y^{4}+x^2}=\frac{2}{x^{3}+y^3}=1$ là sao bạn
#552190 Chứng minh rằng:$\frac{1}{x^{2}+xy}+...

Gửi bởi duyanh782014 trong 07-04-2015 - 19:51

Cho x,y là các số thực dương thoả mãn $x+y\leq 1$.Chứng minh rằng:$\frac{1}{x^{2}+xy}+\frac{1}{y^{2}+xy}\geq 4$
#552188 Chứng minh rằng $\frac{3}{a+b}+\frac{...

Gửi bởi duyanh782014 trong 07-04-2015 - 19:48

Chứng minh rằng với a,b,c là các số thực dương thì P=$\frac{3}{a+b}+\frac{18}{3b+4c}+\frac{9}{c+6a}\leq \frac{1}{a}+\frac{2}{b}+\frac{3}{c}$

 

Chú ý:  Cách gõ công thức Toán.

             Cách đặt tiêu đề bài viết đúng quy định.