Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vipqiv

Đăng ký: 07-11-2014
Offline Đăng nhập: 11-06-2015 - 19:08
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải phương trình $\sqrt{8x+1}+\sqrt{3x-5...

17-03-2015 - 21:34

1/(SAI thì thôi)

PT <=>$(\sqrt{8x+1}-5)+(\sqrt{3x-5}-2)=(\sqrt{7x+4}-5)+(\sqrt{2x-2}-2)$

<=>$\frac{8x-24}{\sqrt{8x-1}+5}+\frac{3x-9}{\sqrt{3x-5}+2}=\frac{7x-21}{\sqrt{7x+4}+5}+\frac{2x-6}{\sqrt{2x-2}+2}$

<=>$\frac{8(x-3)}{\sqrt{8x+1}+5}+\frac{3(x-3)}{\sqrt{3x-5}+2}=\frac{7(x-3)}{\sqrt{7x+4}+5}+\frac{x(x-3)}{\sqrt{2x-2}+2}$

<=>$x-3=0$

<=>$x=3$


Trong chủ đề: 1/Giải phương trình :$\sqrt{2}(x^2+8)=5\sqrt...

01-02-2015 - 10:27

Bài 1: bình phương 2 vế:

 $2(x^2+8)^2=25(x^3+8)$

Sau đó chuyển vế và phân tích thành nhân tử, pt có 1 nhân tử là $x^2-10x-12$

Bài 2:

Nếu mình ko nhầm thì pt 2 bằng x đúng ko?

nếu bằng x ta có thể giải như sau:

Đặt $\sqrt{x^{2}+\sqrt{3}}=a$ và $\sqrt{x^{2}-\sqrt{3}}=b$$\rightarrow a^{2}+b^{2}=2\times x^{2}\Rightarrow \frac{a^{2}}{x+a}+\frac{b^{2}}{x-b}=x$

Sau đó quy đồng và chuyển vế ta sẽ được pt: $x\times (x^{2}+ab)=(x^{2}+ab)(a+b)$

rồi xét 2TH là ra.

 ban quy đồng và chuyển vế có vấn đè kìa bạn 


Trong chủ đề: Giải phương trình: $x^2+\sqrt{x+2005}=2005$

12-12-2014 - 20:10

$x^2+\sqrt{x+2005}=2005$

$\Leftrightarrow x^{2}+x+\frac{1}{4}=x+2005$$\sqrt{x+2005}+\frac{1}{4}$

$\Leftrightarrow (x+\frac{1}{4})^{2}=(\sqrt{x+2005}+\frac{1}{2})^{2}$

 Ok ngon rồi!

phải là $\Leftrightarrow x^{2}+x+\frac{1}{4}=x+2005$$\sqrt{x+2005}+\frac{1}{4}$ chứ bạn! 


Trong chủ đề: $P=x^{6}-2\sqrt{3}x^{5}-x^{4...

17-11-2014 - 21:42

$P=$$x^{6}-2\sqrt{3}x^{5}-x^{4}+x^{3}-4x^{2}+2x-\sqrt{3}$ biết $x=$$\frac{1}{2-\sqrt{3}}$

$x=\frac{1}{2-\sqrt{3}}\Leftrightarrow x-2=\sqrt{3}\Leftrightarrow (x-2)^2=3 (1) \Rightarrow 2\sqrt{3}x^5=2(x-2)x^5=-2x^6+4x^5 và\sqrt{3}=x-2 thay vào P ta được-x^6+4x^5-x^4+x^3-4x^2+x+2\rightarrow-x^4(x-2)^2+x(x-3)^2+3x^4-3x+2=-3x^4+3x+3x^4-3x+2=2\Rightarrow P=2$

  LIKE nếu bạn thích bài viết này


Trong chủ đề: $(2x-5)\sqrt{2x+3}=(\frac{2}{3...

17-11-2014 - 16:19

giải pt:

$(2x-5)\sqrt{2x+3}=(\frac{2}{3}x+1)\sqrt{\frac{2}{3}x-1}$

ĐK:$x\geq \frac{3}{2}$

$(2x-5)\sqrt{2x+3}=(\frac{2}{3}x+1)\sqrt{\frac{2}{3}x-1}\Leftrightarrow 3\sqrt{3}(2x-5)\sqrt{2x+3}=(2x+3)\sqrt{2x-3}\Leftrightarrow 3\sqrt{3}(2x-5)=\sqrt{4x^2-9}\Rightarrow 27(4x^2-20x+25)=4x^2-9 (x\geq \frac{5}{2})\Leftrightarrow 26x^2-135+171=0\Rightarrow \left\{\begin{matrix}x=3 (TMDK)& \\x=57/26(KTMDK) & \end{matrix}\right.$

Thử lại ta thấy $x=3$ là nghiệm của PT.
Vậy tập nghiệm của PT là $S=\left \{ 3 \right \}$.
cậu có tham gia hocmai.vn ko
và LIKE bài viết này nếu bạn thích  :icon11: