Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


TheOneAndOnlyMCS

Đăng ký: 15-11-2014
Offline Đăng nhập: 05-02-2015 - 22:59
-----

#540850 Tìm GTNN của $\frac{1}{a^{2}+b^{2...

Gửi bởi TheOneAndOnlyMCS trong 14-01-2015 - 21:55

Sử dụng bất đẳng thức Cauchy:

 

Bài 1. Cho $\left\{\begin{matrix} a,b>0\\a + b\leq 1 \end{matrix}\right.$ Tìm GTNN của biểu thức P = $\frac{1}{a^{2}+b^{2}} + \frac{1}{ab}+ 4ab$

 

Bài 2. Cho $\left\{\begin{matrix} a,b >0\\a+b\leq 1 \end{matrix}\right.$ Tìm GTNN của biểu thức S = $\frac{1}{a^{3}+b^{3}}+\frac{1}{a^{2}b}+\frac{1}{ab^{2}}$

 

Bài 3. Cho $\left\{\begin{matrix} x, y, z >0\\\frac{1}{x} +\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=4 \end{matrix}\right.$ Tìm GTLN của P = $\frac{1}{2x+y+z}+\frac{1}{x+2y+z}+\frac{1}{x+y+2z}$

 

Bài 3 (mở rộng). Cho $\left\{\begin{matrix} x,y,z>0\\\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=4 \end{matrix}\right.$ Tìm GTLN của P = $\frac{1}{\alpha x+\beta y+\gamma z}+\frac{1}{\beta x+\gamma y+\alpha z}+\frac{1}{\gamma x+\alpha y+\beta z}$

 

Bài 4. Cho $\left\{\begin{matrix} a,b,c>0\\ a+b+c=3 \end{matrix}\right.$ CMR: $\sqrt[3]{a+2b}+\sqrt[3]{b+2c}+\sqrt[3]{c+2a}\leq 3\sqrt[3]{3}$

 

Bài 5. Cho $\left\{\begin{matrix} x,y,z>0\\ xyz=1 \end{matrix}\right.$ CMR: $\frac{x^{2}}{1+y}+\frac{y^2}{1+z}+\frac{z^2}{1+x}\geq \frac{3}{2}$