Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


hoangthuanboy

Đăng ký: 17-11-2014
Offline Đăng nhập: 04-12-2014 - 17:18
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $2x^{2}-x-3=\sqrt{2-x}$

23-11-2014 - 17:43

đây là phương pháp đổi biến không hoàn toàn.theo cô giáo m nói thì khi pt có dạng

$ax^{2}+bx+x=k\sqrt{dx+e}$

đặt $y=\sqrt{dx+e}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} ax^{2}+bx+x=ky& \\ dx+e=y^{2} & \end{matrix}\right.$

cộng hoặc trừ 2 pt cho nhau (hoặc có thể biến đổi bằng cách nhân thêm vào các pt)

để thành pt có dạng $u^{2}+k_{1}u=v^{2}+k_{1}v$

dau suy ra thu 5 ban lam sao vay


Trong chủ đề: Tìm giá trị nhỏ nhất của:$A=3x^2+3y^2+z^2$

23-11-2014 - 09:12

Bài 1:

Áp dụng BĐT AM-GM ta có:
$\left\{\begin{matrix} 2x^2+\frac{1}{2}z^2\geq 2xz\\ 2y^2+\frac{1}{2}z^2\geq 2yz\\ x^2+y^2\geq 2xy \end{matrix}\right. \Rightarrow A\geq 2(xy+yz+xz)= 10$

Bài 2:

$(x+y)^2\leq 2x^2+2y^2=2\Rightarrow x+y\leq \sqrt{2}$

cho minh hoi may bai nhu vay minh k the rút thế duoc ha co the rút tu dk roi thế vao pt duoc k


Trong chủ đề: $2x^{2}-x-3=\sqrt{2-x}$

23-11-2014 - 08:29

 là hệ ban đầu hay hệ thứ 2 v

 

he thu 2 do ban

va cho minh hoi sao ban nhin pt do la ban biet la giai thanh he pt vay cam on ban nhieu


Trong chủ đề: $2x^{2}-x-3=\sqrt{2-x}$

23-11-2014 - 08:27

 là hệ ban đầu hay hệ thứ 2 vậy ?

he thu 2 do ban


Trong chủ đề: $2x^{2}-x-3=\sqrt{2-x}$

22-11-2014 - 13:19

đkxđ  $x\leq 2 $

dặt $y=\sqrt{2-x} (y\geq 0)$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} 2x^{2}-x-3=y & \\ 2-x=y^{2} & \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix} 2x^{2}-x-3=y & \\ 4-2x=2y^{2} & \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow 2x^{2}-3x+1=y+2y^{2}$

$\Rightarrow 2(x-1)^{2}+(x-1)=2y^{2}+y $

$\Rightarrow (x-1-y)(2x+2y-2+1)=0$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} y=x-1 & \\ 2y=1-2x & \end{bmatrix} $

$\Rightarrow \begin{bmatrix} \sqrt{2-x}=x-1 & \\ 2\sqrt{2-x}=1-2x & \end{bmatrix} $

$\Rightarrow \begin{bmatrix} \left\{\begin{matrix} x\geq 1& \\ 2-x=x^{2}-2x+1 & \end{matrix}\right. & \\ \left\{\begin{matrix} x\leq \frac{-1}{2} & \\ 4(2-x)=4x^{2}-4x+1 & \end{matrix}\right.& \end{bmatrix} $

$\Rightarrow x=\frac{-\sqrt{7}}{2}$

thử lại thấy đúng

sao ban co he pt do vay minh khong hieu giai thich cho minh voi