Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mianskynaive

Đăng ký: 18-11-2014
Offline Đăng nhập: 18-09-2015 - 12:35
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh các câu sau

14-09-2015 - 22:05

chứng minh :
a) với mọi a, b thuộc R thì a^2 - ab + b^2 > 0
b) với mọi a > 0 thì căn a + căn ( a +2 ) < 2. căn( a + 1 )


a) Tìm $k$ để đồ thị hàm số đi qua $A(3;2)$

08-12-2014 - 20:38

Cho hàm số $y=(2k+3)x - 3k +1$

a) Tìm $k$ để đồ thị hàm số đi qua $A(3;2)$

b) Tìm $k$ để đồ thị hàm số cắt đồ thị $y=x+1$ tại điểm có hoành độ bằng $24

c) Tìm điểm cố định mà đường thẳng luôn đi qua 


Chứng mình rằng:Ba điểm A(1; 3) ; B(-1;-1) và C(2; 5) thẳng hàng

02-12-2014 - 12:55

Chứng mình rằng:Ba điểm A(1; 3) ; B(-1;-1) và C(2; 5) là 3 điểm thẳng hàng


a)Vẽ đồ thị hàm số $y=2x+5$ và $y=-2x+4$ trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ

25-11-2014 - 14:00

1
a)Vẽ đồ thị hàm số $y=2x+5$ và $y=-2x+4$ trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ
b) Tìm tọa độ giao điểm của chúng 
c) Tính chu vi, diện tích của tam giác tạo bởi 2 đường thẳng trên và trục $Ox$


Văn học

18-11-2014 - 17:48

Làm thơ 8 chữ cho em ạ, bài thơ phải có vấn đề sát với tuổi học trò.   Ngữ văn 9