Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyen Duc Phu

Đăng ký: 18-11-2014
Offline Đăng nhập: 28-05-2020 - 19:10
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Định m để $y=\frac{-x^2}{3}+(m-1)x^2+(m+3)x...

18-08-2017 - 21:56

$b)$

TXĐ: $D=R$

$y'=3x^2+6x+m$

$\Delta '=9-3m$

$\Delta '\leq 0 \Leftrightarrow y'\geq 0, \forall x \rightarrow$ Hàm số luôn đồng biến (loại)

$\Delta '>0\Leftrightarrow m<0$ thì $y'=0$ có 2 nghiệm phân biệt:

$\rightarrow \left\{\begin{matrix} x_1+x_2=-2\\ x_1.x_2=\frac{m}{3} \end{matrix}\right.$

Xét BBT: 

$(-\infty ;x_1) +$ Do đó: hàm số ĐB

$(x_1;x_2)-$ Do đó: hàm số NB

$(x_2;+\infty )+$: Do đó: hàm số ĐB

 

Xét: $x_2-x_1=1\Leftrightarrow (x_2-x_1)^2=1\Leftrightarrow x_1^2-2x_1x_2+x_2^2=1$

$\Leftrightarrow (x_1+x_2)^2-4x_1x_2=1\Leftrightarrow 4-\frac{4}{3}m-1=0\rightarrow m=\frac{9}{4}$

Vậy $m=\frac{9}{4}$

Cho mình hỏi xíu: tại sao phải xét hàm số nghịch biến trên $(x1;x2)$ thì mới xét $x2-x1=1$ ?


Trong chủ đề: Topic về phương trình và hệ phương trình

31-03-2016 - 10:53

Bài 354: Định các giá trị tham số k để pt $(x-1)^2=2\left | x-k \right |$ có 4 nghiệm phân biệt


Trong chủ đề: Topic về phương trình và hệ phương trình

05-03-2016 - 16:48

Bài 312: $(x^3+2)^3=81x-54$ nghiệm là -2 và 1


Trong chủ đề: Topic về phương trình và hệ phương trình

28-02-2016 - 19:48

Bài 286: $x+\frac{x}{\sqrt{x^2-1}}=2\sqrt{2}$ Nghiệm là $x=\sqrt{2}$


Trong chủ đề: $\sqrt{x+3}+\sqrt{3x+1}+4\sqrt...

24-02-2016 - 09:48

dk:........

ta có:

$VT(1)\leq \frac{x+7}{4}+\frac{3x+5}{4}+9-x=12=VP(1)$

đẳng thức xảy ra khi :

$\begin{cases} & x+3=4 & 3x+1=4; & 5-x=4 \end{cases}=>x=1(n)$

:ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:  :ukliam2:

Bạn dùng bđt gì vậy ?