Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Nguyen Duc Phu

Đăng ký: 18-11-2014
Offline Đăng nhập: 28-05-2020 - 19:10
-----

Chủ đề của tôi gửi

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số a để hàm số $\frac{cosx+asinx+1...

30-03-2018 - 21:30

Có bao nhiêu giá trị thực của tham số a để hàm số $\frac{cosx+asinx+1}{cosx+2} $ đạt GTLN y=1?

$\log_{3}{\frac{1-xy}{x+2y}}=3xy...

13-12-2017 - 22:04

Cho 2 số thực dương x, y thoả $\log_{3}{\frac{1-xy}{x+2y}}=3xy+x+2y-4$.

Tìm Pmin của $P=x+y$


Định m để $y=\frac{-x^2}{3}+(m-1)x^2+(m+3)x-4$ tăng...

18-08-2017 - 20:48

Định m để các hàm số sau:

a) $y=\frac{-x^3}{3}+(m-1)x^2+(m+3)x-4$ tăng trên $(0;3)$

b) $y=x^3+3x^2+mx +m$ giảm trên một khoảng có độ dài bằng $1$ 


Cho hàm số $y=\left ( x+\sqrt{x^2+1} \right )^3$. C...

24-04-2017 - 20:20

Cho hàm số  $y=\left ( x+\sqrt{x^2+1} \right )^3$. Chứng minh:

$(1+x^2){y}''+x{y}'-9y=0$


CM $(m^2+m+1)x^4+2x-2=0$ luôn có ít nhất 1 nghiệm với mọi m

07-04-2017 - 03:49

Chứng mimh rằng pt $(m^2+m+1)x^4+2x-2=0$ luôn có ít nhất $1$ nghiệm với mọi giá trị của m.