Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngoisaouocmo

Đăng ký: 22-11-2014
Offline Đăng nhập: 14-07-2018 - 15:05
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $lim x_{n}\left \{ \sqrt{2}x...

14-07-2018 - 15:06

Mình cũng đang vướng bài này không biết hướng giải


Trong chủ đề: Topic bất đẳng thức

03-08-2017 - 09:13

BĐT Schward
$\frac{1}{a_{1}}+\frac{1}{a_{2}}+\frac{1}{a_{3}}...\frac{1}{a_{n}} \geq \frac{n^2}{a_{1}+a_{2}..+a_{n}}$


Trong chủ đề: Topic bất đẳng thức

03-08-2017 - 08:49

1.$1. Q\geq \frac{9}{3(a+b+c)}=1 \\ 2. VT \leq \frac{1}{4}(\frac{3}{b}+\frac{3}{a}+ \frac{2}{b}+\frac{2}{c}+\frac{1}{c}+\frac{1}{a})= VP \\ 3. VT \geq \frac{4}{a^2+b^2+2ab}+ \frac{1}{ab} \geq 4+ 4=8 \\4.\frac{1}{2x+y+z} \leq \frac{1}{16x}+\frac{1}{16x}+ \frac{1}{16y}+\frac{1}{16z}\\ \Rightarrow VT \leq 1$


Trong chủ đề: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ.

01-08-2017 - 11:22

Áp dụng  bất đẳng thức Cauchy $2= \frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\geq \frac{2}{ab}\geq \frac{2}{(\frac{a+b}{2})^2} \Leftrightarrow a+b \geq 2$


Trong chủ đề: BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ.

01-08-2017 - 11:16

Bài 1: áp dụng : $|a|+|b| \geq |a+b|$
$A \geq |2x-y|+|1-2x|+|x-\frac{1}{2}|+|1/2-x|+|y+5|\geq 6$

Dấu = <=> x=1/2 và -5<=y <=1