Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngoisaouocmo

Đăng ký: 22-11-2014
Offline Đăng nhập: 14-07-2018 - 15:05
-----

#702068 BÀI TOÁN VỀ TÔ MÀU ĐA GIÁC

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 22-02-2018 - 17:14

Cho đa giác đều 2n cạnh, tô màu các đỉnh đa giác bằng n màu, mỗi đỉnh tô bằng một màu và hai đỉnh kề tô màu những màu khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách tô màu như vậy?
#689351 Topic bất đẳng thức

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 03-08-2017 - 09:13

BĐT Schward
$\frac{1}{a_{1}}+\frac{1}{a_{2}}+\frac{1}{a_{3}}...\frac{1}{a_{n}} \geq \frac{n^2}{a_{1}+a_{2}..+a_{n}}$
#689349 Topic bất đẳng thức

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 03-08-2017 - 08:49

1.$1. Q\geq \frac{9}{3(a+b+c)}=1 \\ 2. VT \leq \frac{1}{4}(\frac{3}{b}+\frac{3}{a}+ \frac{2}{b}+\frac{2}{c}+\frac{1}{c}+\frac{1}{a})= VP \\ 3. VT \geq \frac{4}{a^2+b^2+2ab}+ \frac{1}{ab} \geq 4+ 4=8 \\4.\frac{1}{2x+y+z} \leq \frac{1}{16x}+\frac{1}{16x}+ \frac{1}{16y}+\frac{1}{16z}\\ \Rightarrow VT \leq 1$
#689205 BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ.

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 01-08-2017 - 11:22

Áp dụng  bất đẳng thức Cauchy $2= \frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\geq \frac{2}{ab}\geq \frac{2}{(\frac{a+b}{2})^2} \Leftrightarrow a+b \geq 2$
#689202 BẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊ.

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 01-08-2017 - 11:16

Bài 1: áp dụng : $|a|+|b| \geq |a+b|$
$A \geq |2x-y|+|1-2x|+|x-\frac{1}{2}|+|1/2-x|+|y+5|\geq 6$

Dấu = <=> x=1/2 và -5<=y <=1
#683832 Đề tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2017-2018

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 09-06-2017 - 19:31

Ba

 

 

Câu 1a sai rồi. Phải có nhân tử là $x-5$. Tách nhân liên hợp là ra.
P/s: Bác nào full bất, tổ cái :v. Tý em gõ hình cho 

Loại nghiệm $x=\frac{-20}{3}$ thì giải $2\sqrt(x+4)+ \sqrt(x-4)=7$

 cũng ra x=5 thôi bạn, có gì sai đâu
#683786 Đề tuyển sinh vào 10 THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2017-2018

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 09-06-2017 - 14:10

Câu 1 a)$$(3x+20)-7(2\sqrt{x+4}-\sqrt{x-4})=0 \Leftrightarrow (3x+20)-\frac{7}{2\sqrt{x+4}+\sqrt{x-4}}(3x+20)\\ = (3x+20)(1-\frac{7}{2\sqrt{x+4}+ \sqrt{x-4}})$$

b) Đặt x+1=a
y+1=b
Đưa về hệ đối xứng $\left\{\begin{matrix} 6a+4b=a^2\\ 6b+4a=b^2 \end{matrix}\right.$
#674064 Điều kiện của m để hệ phương trình $\left\{\begin...

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 12-03-2017 - 15:34

$x= \frac{7+3y}{4} \Rightarrow ( \frac{7+3y}{4})^{2}+ 5y^{2}-m =0 \Leftrightarrow 89 y^{2}+ 42y + ( 49-16m)=0 \\ \Delta ' \geq 0 \Leftrightarrow 21^{2} - 89(49-16m) \geq 0 \Leftrightarrow m\geq \frac{245}{89}$

Mình không biết mình có nhầm đâu không nữa bạn xem giùm mình với 


  • 013 yêu thích


#673462 Trên mặt phẳng tọa độ xOy, lấy 3 điểm A(0;2); B(-2;1); C(1;4). Gọi G là trọng...

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 04-03-2017 - 23:43

Nếu là giao điểm của 3 đường phân giác thì tính sao ạ?

 

Nếu là giao 3 đường phân giác thì viết pt đường phân giác của 2 góc bằng công thức rồi tìm giao điểm của chúng


  • 013 yêu thích


#672643 Phương trình nghiệm nguyên x,y,z

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 24-02-2017 - 21:32

Bài Toán. Tìm $x,y,z$ là các số nguyên dương thỏa:

$2(y+z)=2x(yz-1)$

Phương trình tương đương với

$x+y+z = xyz \Leftrightarrow \frac{1}{xy}+ \frac{1}{yz}+ \frac{1}{xz} =1$

Không mất tính tổng quát giả sử $x \leq y \leq z \\ VT = 1\leq \frac{3}{yz} \Rightarrow yz \leq 3 \\ ( y \leq z) \\ +) yz=1 \rightarrow loai \\ +) yz=2 \Rightarrow x=3, y=1, z=2 ( loai) \\ +) yz=3 \Rightarrow y=1, z =3 , x= 1$
#590926 $\boxed{{Topic}}$ Ôn thi học sinh giỏi lớp...

Gửi bởi ngoisaouocmo trong 25-09-2015 - 22:12

 

Bài 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC). Đường phân giác AD chia cạnh huyền BC thành 2 đoạn theo tỷ lệ 3:4 và BC = 20 cm. Tính độ dài 2 cạnh góc vuông.

 

Theo t/c đường phân giác có $\frac{AB}{AC}= \frac{BD}{CD} = \frac{3}{4}$
Đặt AB =3a , AC = 4a ;

Theo định lí Pitago trong tam giác vuông ta có : BC^2 =20^2 = AB^2 + AC^2 = 25a^2 = 400 => a= 4 

Vậy AB = 12 ; AC=16