Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ngocsangnam12

Đăng ký: 28-11-2014
Offline Đăng nhập: 21-12-2017 - 21:26
***--

#584110 Topic về các bài toán lớp 6

Gửi bởi ngocsangnam12 trong 22-08-2015 - 21:43

$\frac{x+34-x-3}{(x+3)(x+34)}=\frac{31}{(x+3)(x+34))}$

Bài mới nhé:

Bài 1:Tìm x biết:

a)$\frac{7}{(x+3)(x+10)}$+$\frac{11}{(x+10)(x+21)}$+$\frac{13}{(x+21)(x+34)}$=$\frac{x}{(x+3)(x+34)}$

b)$\frac{3}{(x-4)(x-7)}$+$\frac{6}{(x-7)(x-13)}$+$\frac{15}{(x-13)(x-28)}$-$\frac{1}{x-28}$=$\frac{-5}{2}$

 

Bài 1:

a) $\frac{7}{(x+3)(x+10)}$+$\frac{11}{(x+10)(x+21)}$+$\frac{13}{(x+21)(x+34)}$=$\frac{x}{(x+3)(x+34)}$

<Vì hiệu 2 số ở dưới mẫu bằng tử>

=> $\frac{7}{(x+3)(x+10)}$+$\frac{11}{(x+10)(x+21)}$+$\frac{13}{(x+21)(x+34)}$

=$\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+10}+\frac{1}{x+10}-\frac{1}{x+21}+\frac{1}{x+21}-\frac{1}{x+34}$

<=> $\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x+34}$ = $\frac{x}{(x+3)(x+34)}$

<=> $\frac{x+34-x-3}{(x+3)(x+34)}=\frac{31}{(x+3)(x+34)}$

Vậy $x=31$

b) câu này tương tự câu a nhưng vì phía sau có $\frac{1}{x-28}$ nên là $\frac{-5}{2}$=$\frac{1}{x-4}$$-2. \frac{1}{x-28}$
#572695 Tìm $x,y,z$ thoả mãn $\frac{x}{1}=...

Gửi bởi ngocsangnam12 trong 15-07-2015 - 12:46

Ơ sao lại vậy ??? mẫu trừ mẫu là lấy tử trừ tử hả ??? Ví dụ $\frac{16}{4}=\frac{8}{2}$ với 16-8=8 vậy thành $\frac{16-8}{4-2}=\frac{8}{2}$ hả ? 
#572456 Tìm $x,y,z$ thoả mãn $\frac{x}{1}=...

Gửi bởi ngocsangnam12 trong 14-07-2015 - 17:57

Tìm $x,y,z$ thoả mãn $\frac{x}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$ và $4x-3y+2z=36$