Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Khoa Lee

Đăng ký: 30-11-2014
Offline Đăng nhập: 05-06-2016 - 00:02
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho hai nửa đường thẳng Ax ; By chéo nhau và nhận đoạn AB làm đoạn vuông...

15-11-2015 - 13:06

Theo định lý Pytago, có:
MA2 + AO2 = OM2 = MH2 + HO2
NB2 + BO2 = ON2 = NH2 + HO2  (2)

=> MA2 - NB2 = MH2 - NH2
=> MA - NB = MH - NH
=> MN - 2.NB = MN - 2.NH
=> NB = NH

Theo (2), ta có: BO = HO

Vậy H thuộc (O;AB)

Câu b mình chưa biết làm :P 


Trong chủ đề: $\cos 2x-\cos 6x+4(3sinx-4\sin ^3x+1)= 0$

10-11-2015 - 23:12

1. cos2x - cos6x = 2.sin4x.sin2x

= 2.[ sin3x.cosx + cos3x.sinx + sin3x.cosx - cos3x.sinx ]

= 4.sin3x.cosx

Pt

<=> 4.sin3x.cosx + 4.(sin3x + 1) = 0

<=> sin3x.cosx + sin3x + 1 = 0 

<=> (1-sin3x).sin3x.cosx + cos3x$^{2}$ = 0

<=> cosx = 0 (1)

hoặc (1-sin3x).sin3x + cos3x = 0 (2)

Pt (2) mình ch7a nghĩ ra :P


Trong chủ đề: 1, một tam giác đều có cạnh là 2016. chia tam giác thành tam giác con cạn...

09-11-2015 - 23:52

2. Viết n = a+b

_ Xét n = 2k+1.

Ta có các cặp (a,b) sau: 

(1,2k) (2,2k-1) (3,2k-2) ... (k-1, k+2) (k, k+1)

=> Số các cặp là $\frac{k-1+1}{2} = \frac{k}{2}$

_ Xét n = 2k

Ta có các cặp (a,b) sau:

(1, 2k-1) (2, 2k-2) ... (k-1, k+1) (k,k)

=> Số các cặp là $\frac{k-1+1}{2} = \frac{k}{2}$


Trong chủ đề: tìm xác suất để có ít nhất 1 lá thư đến đúng người nhận

03-11-2015 - 16:30

Số cách bỏ thư vào phong bì là: n! = n$\Omega$

Gọi A: "Bỏ đúng thư vào đúng phong bì"

Số lá thư có đúng thư và phong bì là: n = nA 

=> P(A) = $\frac{n_{A}}{n_{\Omega }} = \frac{n}{n!} = \frac{1}{(n-1)!}$


Trong chủ đề: THƯ MỜI HỌP MẶT 5/7/2015 tại Tp. Hồ Chí Minh

04-07-2015 - 21:20

Ax ax, bịnh rồi s đi :((