Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Minato

Đăng ký: 08-12-2014
Offline Đăng nhập: 24-06-2018 - 11:08
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tính số cách tô màu?

07-03-2018 - 19:38

Cho hình chữ nhật được tạo thành từ 6 hình vuông đơn vị.Dùng 3 màu để tô tất cả các cạnh của các hình vuông đơn vị, mỗi cạch tô 1 lần sao cho mỗi hình vuông được tô bởi đúng 2 màu trong đó mỗi màu tô đúng 2 cạnh.Tính số cách tô màu?


Xác định và tính đường vuông góc chung giữa AC và BD

28-07-2017 - 09:03

Cho tứ diện ABCD có $\Delta BCD$ đều cạnh a, AD=a, AD vuống góc với BC.Khoảng cách từ A đến BC=a,M là trung điểm BC.

Xác định và tính đường vuông góc chung giữa AC và BD


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại C, biết B(0,1).Đường tròn...

07-03-2017 - 10:45

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại C, biết B(0,1).Đường tròn tâm (I) ngoại tiếp tam giác ABC. Gọi M(3,-2) là điểm đối xứng của I qua A. Đường thẳng MC cắt (I) tại D (khác C); biết AD cắt BC tại $E\epsilon \Delta :2x-y=0$.Tìm tọa độ C,D


CTTQ: $u_{n+3}=\frac{u_{n+2}.u_{n+1}+n...

14-02-2017 - 20:30

Cho (un) xác định bởi: $\left\{\begin{matrix} u_{1}=u_{2}=1,u_{3}=2\\u_{n+3}=\frac{u_{n+2}.u_{n+1}+n!}{u_{n}} \end{matrix}\right.$

Tìm CTTQ của (un)


Dãy số

10-02-2017 - 16:39

Tìm số hạng tổng quát của (un) biết:

Bài 1: $\left\{\begin{matrix} u_{1}=2& \\ u_{n+1}=\frac{1}{9}(u_{n}+2\sqrt{4u_{n}+1}+2) \end{matrix}\right.$

Bài 2: $\left\{\begin{matrix} u_{1}=11\\u_{n+1}=10u_{n}+1-9^{n} \end{matrix}\right.$

Bài 3: $\left\{\begin{matrix} u_{1}=4\\u_{n+1}=\frac{1}{9}(u_{n}+4+4\sqrt{1+2u_{n}}) \end{matrix}\right.$

Bài 4: $\left\{\begin{matrix} u_{1}=\frac{2}{3}\\u_{n+1}=\frac{u_{n}}{2(2n+1)u_{n}+1} \end{matrix}\right.$

Bài 5: $\left\{\begin{matrix} u_{1}=1\\u_{n+1}=\frac{3}{2}(u_{n}-\frac{n+4}{n^{2}+3n+2}) \end{matrix}\right.$

Bài 6: $\left\{\begin{matrix} u_{1}=1\\u_{n+1}=\frac{u_{n}}{2u_{n}+1} \end{matrix}\right.$

Bài 7: $\left\{\begin{matrix} u_{1}=1\\u_{n+1} =2u_{n}+3^{n} \end{matrix}\right.$

Bài 8: $u_{n}=(1-\frac{2}{2.3})(1-\frac{2}{3.4})...(1-\frac{2}{(n+1)(n+2)})$

Bài 9: $u_{1}=\sqrt{3}; u_{n}=\frac{u_{n-1}}{1+\sqrt{1+u_{n-1}^{2}}}$

Bài 10: $u_{1}=\sqrt{3};u_{n}=\frac{u_{n-1}+\sqrt{2}-1}{2+(1-\sqrt{2})u_{n-1}}$

Bài 11: $u_{1}=\frac{1}{2};u_{n}=\frac{1}{2}\sqrt{2-2\sqrt{1-u_{n-1}^{2}}}$

Bài 12: $u_{1}=1;u_{2}=2;u_{n+2}=2u_{n+1}-u_{n}+1$

Bài 13: $u_{1}=0;u_{2}=1;u_{n+2}=\frac{2}{3}u_{n+1}+\frac{1}{3}u_{n}$

Bài 14: $u_{0}=2;u_{n+1}=\frac{2u_{n}+1}{2+u_{n}}$